Nastavení cookies

Projekt Sekce mladých lékařů ČLK Férové pracoviště

29.06.2017 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Sekce mladých lékařů ČLK provedla toto jaro rozsáhlý průzkum podmínek mladých lékařů v České republice. Tento průzkum vznikl z potřeby zjištění reálných dat o současné situaci a dále kvůli analýze, které problémy jsou momentálně pro činnost naší Sekce nejaktuálnější. Na podkladě tohoto průzkumu vzniklo 14 kritérií pro hodnocení pracovišť v projektu Férové pracoviště.

Průzkumu se zúčastnilo přes 2 000 lékařů do 35 let, což je více jak pětina lékařů v této věkové kategorii. Jedná se hlavně o neatestované a čerstvě atestované lékaře. Průzkum probíhal během dvou měsíců v dubnu a květnu 2017. Respondenti byli ze všech částí ČR, samotná Praha tvoří 22% z nich.Podařilo se zmapovat situaci 45 oborů specializačního vzdělávání. Zde jsou uvedena nejdůležitější zjištění.

 • Úvazek 1,0 má přes 86% lékařů. Nižší úvazky jsou specificky v Praze a dalších velkých městech. Na fakultních pracovištích má pouze částečný úvazek takřka každý druhý.
 • 70% dotázaných lékařů má započato 3. a další rok praxe, 62%  hotový základní kmen. Z těch, co mají po absolvování základního kmene, ho 66% splnilo v řádném čase, 28% do 4 let, 6% trvalo splnění více než 4 roky.
 • 20% dotázaných lékařů neslouží noční služby. Na ty, co slouží, připadá průměrně 4,6 služby za měsíc, 3% mladých lékařů slouží více jak 8 služeb měsíčně!
 • Pouze cca 50% mladých lékařů má možnost odejít po službě domů v dopoledních hodinách.
 • Průměrně odpracují dotázaní lékaři 55 hodin týdně, 28%  z nich více než 60 hodin, 7% více než 70 hodin.
 • Průměrný čistý plat v dotazníku činí 27 486 korun při 55 odpracovaných hodinách týdně, což dělá v průměru 120 korun za hodinu včetně práce v noci a o víkendu.
 • Uspokojivý dohled nad svou prací má pouze 63,5% dotázaných lékařů.
 • Pouze 33% z nich je řádně vedeno na své cestě k atestaci svým školitelem.
 • V případě 53% lékařů neodpovídaly absolvované stáže daným vzdělávacím plánům.
 • 45% lékařů musí během stáží strávit více než 6 měsíců mimo domovské pracoviště, což v případě většiny z nich znamená dlouhodobé odloučení od rodiny.
 • Takřka 14% dotázaných lékařů studuje Ph.D., u třetiny z nich bylo toto studium podmínkou přijetí do pracovního poměru.

 

Výsledky provedeného průzkumu byly značně nesourodé. Některá pracoviště a obory jsou v katastrofálním stavu, jiné se zdají být funkční. I to bylo jednou z příčin, které nás dovedli k nápadu udělat seznam pracovišť, která se snaží a dokáží vytvářet dobré pracovní podmínky pro mladé doktory. Nechceme se snažit o změnu k lepšímu pouze směrem „shora“, ze strany zákonodárců a odborných společností, ale snažíme se ukázat našim budoucím, ale i současným kolegům, fungující zdravotnická zařízení, která dokáží být „Férovým pracovištěm“ i v současném systému a jeví se tak jako atraktivní volba v případě pracovních podmínek, a zejména pak v otázkách předatestační přípravy mladých lékařů.

Na základě našeho průzkumu vznikl seznam 14 kritérií viz samostatný dokument. Jedná se z našeho pohledu o co možná nejvíce objektivní hodnocení. Samozřejmě nechceme brát v potaz osobnostní neshody na pracovištích a podobně.

Harmonogram naší práce by měl být zhruba následující. Na konci prázdnin by měla být aplikace připravena k vlastnímu beta testování nového rozhraní pro hodnocení. Zároveň s tímto krokem bude docházet k oslovování nemocnic a jejich vlastnímu zapojení do projektu v rámci hodnocení naší Sekce. Na podzim pak dojde ke spuštění hodnocení v ostré verzi a startu kampaně pro odbornou veřejnost.

Výsledky průzkumu a kritéria v pdf souboru: 

Název Velikost
Kritéria Férového pracoviště.pdf 145 kB
Výsledky průzkumu Sekce mladých lékařů ČLK.pdf 553.6 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy