Nastavení cookies

Viceprezident ČLK

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Funkce: viceprezident předseda Vědecké rady člen Licenční komise

E-mail: viceprezident@clkcr.cz

Telefon: +420 585 222 218

Fax: +420 585 222 218

Osobní údaje

  • Narozen 9. srpna 1964 v Prostějově, ženatý, tři děti
  • E-mail: zmrozek@seznam.cz
  • Koníčky: hudba (aktivně i pasivně), turistika, lyžování, vaření

           

Životní motto

„Statečný muž nesráží ostatní k zemi, ale pomáhá jim vstát.“

 

Profesní motto

„Poskytujeme službu, ne produkt.“

 

Vzdělání

  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1989)
  • Atestace I. stupně, obor anesteziologie a resuscitace (1992)
  • Atestace II. stupně, obor anesteziologie a resuscitace (1997)
  • Specializovaná způsobilost (2006):
    • Anesteziologie a resuscitace
    • Urgentní medicína
    • Paliativní medicína a léčba bolesti
  • Doktorský studijní program (2007)
    • Téma: Regionální anestezie (cervikální blok) při operacích karotid
      Zavedení této metody do praxe ve FN Olomouc.
  • Odborné zahraniční stáže v USA (1996 a 2002) a ve Švédsku (2004)

 

Profesní činnost

   1.  Lékař – KARIM FN Olomouc:

  • anestezie v gynekologii a porodnictví
  • ambulance bolesti
  • vedení KARIM FN Olomouc a LF Univerzity Palackého Olomouc (2008)
  • zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči (2005 – 2008)
  • lékař Záchranné služby Olomouckého kraje (2005 – 2008, DPČ)

   2.  Pedagogická činnost:

  • vyučující na KARIM LF UP Olomouc (od roku 2000)
  • výuka v AJ pro zahraniční studenty LF UP Olomouc (od roku 2003)
  • přednášky na Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP Olomouc (od roku 2015)

 

Členství v komisích, radách a společnostech

  • člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví (od roku 2018)
  • člen Vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví (od roku 2017)
  • člen atestační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor ARIM (od roku 2012)
  • člen akreditační komise pro obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
    (od roku 2011)
  • člen akreditační komise pro obor Algeziologie (od roku 2020)
  • člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
  • člen Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

 

Úspěchy a ocenění

  • Cena děkana LF MU Brno za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny (2017)
  • Spoluautor příspěvku v časopise Lancet (2010)

 

Aktivity v rámci České lékařské komory

  • viceprezident ČLK (od roku 2008)
  • předseda Vědecké rady ČLK (od roku 2011)
  • člen celostátního představenstva ČLK (1997 – 2006)
  • člen licenční komise ČLK (od roku 2002)
  • pravidelný účastník Setkání zástupců středoevropských lékařských komor (ZEVA)
  • pravidelný host na sjezdech Německé lékařské komory
  • dlouhodobá úzká spolupráce se zástupci Slovenské lékařské komory a aktivní účast na akcích SLK
Kategorie

Sekce ČLK

 
Koronavirus informace o pandemii Ukrajina
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy