Nastavení cookies

Česká lékařská komora je nezávislá samosprávná profesní organizace lékařů zřízená zákonem České národní rady č. 220 z roku 1991. Komora se hlásí k odkazu lékařských komor zřizovaných na Moravě, ve Slezsku a v Čechách v letech 1893 a 1894.

Jako profesní samospráva je Česká lékařská komora obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské). Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem komory.

Česká lékařská komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným právními předpisy a komorovými řády. Komora zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání. Komora organizuje a odborně garantuje celoživotní vzdělávání lékařů. Komora posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, včetně zájmů ekonomických. Komora chrání profesní čest lékařů a prosazuje řádné podmínky pro výkon lékařského povolání. Komora vede registr svých členů a prostřednictvím Seznamu lékařů zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené informace.

Okresní úroveň

  • Okresní shromáždění
  • Okresní sdružení lékařů (OSL)
  • Představenstvo OSL
  • Čestná rada OSL
  • Revizní komise OSL

Krajská úroveň

  • Krajské rady jednotlivých krajů

Celostátní úroveň

 
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy