Nastavení cookies

Právní oddělení

Právní oddělení ČLK poskytuje právní služby členům i orgánům ČLK. Řeší podněty ze strany prezidenta či jiných orgánů ČLK – představenstva, revizní komise, čestné rady, orgánů OS ČLK, zajišťuje pomoc a práci pro tyto orgány, vyřizuje také podněty ze strany Policie ČR, soudů, Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších institucí, kterým je na základě zákona ČLK povinna poskytovat součinnost.Významnou součást práce právního oddělení ČLK tvoří také legislativní činnost.

Více informací

Oddělení vzdělávání

Oddělení vzdělávání zajišťuje a koordinuje odborné vzdělávání členů ČLK. Eviduje a organizuje pořádání vzdělávacích akcí a dohlíží na jejich odbornou úroveň. Vede seznam akreditovaných organizací určených ke vzdělávání lékařů, akreditovaných projektů, akreditovaných akcí a kurzů.

Více informací

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení ČLK zabezpečuje aktivity ČLK směrem k zahraničí a je zároveň informačním servisem pro členy ČLK v oblasti výkonu lékařského povolání v zahraničí.

Více informací

Tiskové oddělení

Tiskové oddělení zajišťuje prezentaci České lékařské komory směrem k veřejnosti a médiím.

Více informací

Registr členů

V souladu se zákonem č. 220/1991 Sb., vede ČLK registr členů, zajišťuje jeho aktualizaci a veřejnou dostupnost informací.

Více informací

Profesní bezúhonnost

Agenda profesní bezúhonnosti přijímá a vyřizuje žádosti o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti.

Více informací

Časopis redakce a web

ČLK vydává časopis Tempus Medicorum určený lékařské veřejnosti. Informace o činnosti ČLK a informace z oblasti zdravotnictví jsou veřejně dostupné na webu ČLK.

Více informací

Další organizační složky

Další organizační složky poskytují členům ČLK pomoc a informace z oblasti profesní problematiky.

Kanceláře

Poskytují nezbytné formální zázemí pro činnost České lékařské komory. Českou lékařkou komoru mohou členové ČLK osobně navštívit v Olomouci a v Praze.

Více informací

Inzerce

Přijímání a zveřejňování inzerci členů ČLK a fyzických či právnických osob. Inzerce je zveřejňována v tištěné formě v časopise Tempus medicorum a v elektronické podobě na webu České lékařské komory. Každý člen ČLK může podat inzerát bezplatně.

Více informací

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy