Nastavení cookies

Přijetí za člena ČLK

Licence

O udělení licencí je třeba žádat prostřednictvím okresního / obvodního sdružení ČLK, kde je žadatel registrovaný.
Přední stranu formuláře vyplňuje žadatel, zadní stranu vyplní okresní / obvodní sdružení, kde je žadatel registrovaný. Formulář je třeba vytisknout oboustranně - musí být na jednom listu.

Certifikát profesní bezúhonnosti (Certificate of good standing)

Certifikát profesní bezúhonnosti je potvrzení, kterým Česká lékařská komora prohlašuje, že žadatel je (či v minulosti byl) členem České lékařské komory a nebyl nikdy Českou lékařskou komorou disciplinárně potrestán. Tento dokument vyžadují zahraniční instituce v případě, že lékař hodlá vykonávat povolání lékaře na jejich území.

Potvrzení o profesní bezúhonnosti se vydává na žádost lékaře, jehož bezúhonnost má být potvrzena. Žádost o vydání potvrzení podává lékař kanceláři okresního (obvodního) sdružení komory, jehož je členem. Sdružení po potvrzení a doplnění údajů předává žádost centru ČLK v Olomouci k vyřízení. Žadateli je vystaven certifikát v českém jazyce a dále v cizím jazyce dle požadavku uvedeném na formuláři žádosti. Certifikát je možné zaslat přímo na adresu zahraniční instituce, pokud tento požadavek lékař uvede ve své žádosti popř. zašle dodatečně e-mailem.

Platnost certifikátu profesní bezúhonnosti není omezena, nicméně dle současné praxe zahraniční instituce neuznávají certifikát, od jehož vystavení uplynula doba delší než 3 měsíce. Po uplynutí této doby je nutno v případě potřeby podat novou žádost o vystavení certifikátu stejným způsobem jako při první žádosti.

Kontakt

Eva Zdvíhalová
Tel: +420 234 760 709
Mobil: +420 739 384 752
Email: bezuhonnost@clkcr.cz

Další potvrzení pro práci v zahraničí vydává ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Přeregistrace

Preskripce (oprávnění k předpisu léčiv)

Potvrzení o nečlenství v ČLK

Tuto žádost vyplní žadatel/absolvent LF, který vystudoval v ČR, ale nikdy nebyl členem ČLK a tudíž nikdy nevykovával praxi v léčebné a preventivní péči na území ČR. Potvrzení o nečlenství v ČLK (Certificate of non-membership), které je na základě této žádosti vydáno, slouží jako ekvivalent potvrzení o profesní bezúhonnosti lékaře - člena ČLK (Certificate of good standing).

Pro vystavení potvrzení o nečlenství je potřeba dále doložit potvrzení o ukončení studia na LF nebo kopii diplomu a zaplatit administrativní poplatek ve výši 1000 Kč (viz rozhodnutí Představenstva ČLK ze dne 25. ledna 2020).

Výše uvedené dokumenty prosím zasílejte na nonmembership@clkcr.cz. Následně Vám bude poskytnuto bankovní spojení pro úhradu administrativního poplatku. Na výše uvedené e-mailové adrese vám také rádi zodpovíme případné dotazy.

Certificate of non-membership (english)

The Certificate of non-membership is an equivalent to the Certificate of good standing provided to the graduates of the faculty of medicine when seeking a job abroad.

Školitel lékařského výkonu - funkční licence dle SP č. 12

Akreditace školicího pracoviště - funkční licence dle SP č. 12

Udělení funkční licence dle SP č. 12

Formuláře celoživotního vzdělávání dle SP č. 16

Plná moc pro Českou lékařskou komoru – o.s., z.s.

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy