Prohlížení webové inzerce

Webová Inzerce ČLK!Rubrika: 

Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme kolegu do ordinace VPL v malebném podkrkonošském městečku Dvůr Králové nad Labem. Zajistíme Vám přátelské pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, milou a ochotnou sestřičku, maximální podporu týkající se administrativy, 5 týdnů dovolené (možnost rekreace ve firemním ubytovacím zařízení), 3 dny zdravotního volna a účast zaměstnavatele na školeních, kurzech a v dalším vzdělávání. Nástup 1. 2. 2020, plný úvazek 5 dní v týdnu (úprava pracovní doby možná dle dohody), mzda 65 000 Kč čistého měsíčně. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Datum uveřejnění: 19.11.2019
Hledáme praktického lékaře do ordinace blízko Čáslavi. Plný úvazek, 65 000 Kč netto/měsíčně. Termín nástupu 1/2020. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz; 608 763 664
Datum uveřejnění: 19.11.2019
Přijmeme VPL pro děti a dorost do ordinace v Praze. Mzdové ohodnocení 50 000 Kč/netto/měsíčně při úvazku 30 hodin týdně, plný nebo částečný úvazek (2-3 dny v týdnu), ordinační hodiny dle potřeby. Ordinace vybavená kvalitními přístroji (CRP, EKG, streptest), 5 týdnů dovolené, podpora dalšího vzdělávání, spolupráce na chodu ordinace a minimum administrativy, vhodné i pro lékaře v předatestační přípravě - odborný dozor zajištěn, možnost placeného i neplaceného předatestačního volna. Nástup začátkem roku 2020. Zásady Všeobecného lékaře a další informace naleznete zde: www.vseobecnylekar.cz. Kontakt: 608 763 664, ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz
Datum uveřejnění: 19.11.2019
Hledáme všeobecného praktického lékaře (atestovaného nebo v přípravě na atestaci), který rozšíří tým našich lékařů a bude působit v ordinaci v Chebu (vybavené přístroji EKG, CRP, INR). Nabízíme 60 000 Kč/měs. netto při plném úvazku (30 ord. hodin týdně). Možno nastoupit i na částečný úvazek, ord. hodiny přizpůsobíme Vašim přáním a požadavkům. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Datum uveřejnění: 19.11.2019
Hledáme kolegu VPL do nadstandardně vybavených ordinací v dojezdové vzdálenosti do 20 minut od Uherského Hradiště. Přátelské prostředí, flexibilní pracovní doba, při plném úvazku 30 hod. týdně 70 000 Kč netto/měsíčně. Uvolnění při účasti na školeních, kurzech a dalším vzdělávání. Nástup dohodou. Těšíme se na spolupráci. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Datum uveřejnění: 19.11.2019
Pro nadstandardně vybavenou ordinaci hledáme kolegu VPL do ordinace v Kaplici a v okolí Českých Budějovic. Přátelské prostředí, flexibilní pracovní dobu - plný i zkrácený úvazek (při 30 hod. týdně pro atestovaného VLP 70 000 Kč netto/měsíčně, pro lékaře L2 60 000 Kč netto/měsíčně, pro lékaře L1 35 000 Kč netto/měsíčně). Uvolnění při účasti na školeních, kurzech a v dalším vzdělávání. Nástup dohodou. Těšíme se na spolupráci. Kontakt: ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz, 608 763 664
Datum uveřejnění: 19.11.2019
Palas Athéna, klinika jednodenní chirurgie na Praze 4, hledá lékaře chirurga se zájmem o provádění většího množství laparoskopických operací s možností velkého profesního rozvoje v oblasti laparoskopie. Dále hledáme cévního chirurga, k dispozici duplexní UZ, laser, Clarivein a velké množství pacientů. Nabízíme přátelské a moderní pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené. Čistá mzda společně s výkonovou složkou se pohybuje v rozmezí 80 000 -130 000 Kč čistého měsíčně. Více o nás na našem webu www.palas-athena.cz. Kontakt: 603 888 432, ernestova@palas-athena.cz
Datum uveřejnění: 15.11.2019
Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa Primář-ka (zástupce/zástupkyně přednosty pro LPP). Kliniky komplexní onkologické péče. Odborné požadavky: - VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací - specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - minimálně 5 let praxe v oboru od složení atestace, - platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence, - dosažená vědecká hodnost (Ph.D.), - řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost. Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - návrh koncepce řízení léčebně preventivní péče na pracovišti na období 5 let, se zaměřením na oblast: I. zajištění provozu (včetně organizace práce ambulantní a lůžkové části, multioborových komisí, konziliární činnosti, „patient flow a patient pathways“). II. zajištění lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrhu indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců), III. indikátorů hospodaření a kvality, včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců, IV. plánu zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti Dále požadujeme: - životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ), - kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence, - výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců) - čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve). Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Šafránkové na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště. Další informace poskytne: náměstek pro LPP doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Kontakt: tel. 543134113, email: kiss@mou.cz. Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení, termín konání bude upřesněn. Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 6. prosince 2019 včetně. Písemné přihlášky označte „VŘ Primář/ka kliniky komplexní onkologické péče“ a zašlete na adresu: Masarykův onkologický ústav, Oddělení personální a mzdové, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Datum uveřejnění: 15.11.2019
Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa. Primář-ka oddělení epidemiologie a genetiky nádorů.Odborné požadavky: - VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, dětské lékařství (pediatrie) nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací - specializovaná způsobilost v oboru lékařská genetika dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti - platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence, - znalost anglického jazyka (doložitelná certifikátem na úrovni ekvivalentní CEFR B2, C1 nebo C2, nebo alespoň 12 měsíční zahraniční pobyt v zemi, kde je angličtina mateřským jazykem) - dosažená vědecká hodnost (Ph.D.), - řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost. Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast: I. zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů), II. indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců, III. plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce. Dále požadujeme: - životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ), - kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence, - výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců) - čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve). Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Šafránkové na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna pohlídka pracoviště. Další informace poskytne: náměstek pro LPP doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Kontakt: tel. 543 134 113, email: kiss@mou.cz. Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení, termín konání bude upřesněn. Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 6. prosince 2019 včetně. Písemné přihlášky označte „VŘ Primář-ka Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů“ a zašlete na adresu: Masarykův onkologický ústav, Oddělení personální a mzdové, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Datum uveřejnění: 15.11.2019
Do akreditované rodinné ordinace VPL v Praze 4 hledáme kolegyni/kolegu VPL k dlouhodobé spolupráci. Zpočátku částečný úvazek, během roku 2020 plný úvazek. Kontakt: lekar@doktorvpraze.cz, 602 313 699
Datum uveřejnění: 15.11.2019
Přijmu místo v gynekologické ambulanci bez požadavku atestace. Dobrá znalost UZ diagnostiky a fetální mediciny, klinické zkušenosti. Morava, Vysočina. Kontakt: e-mail: winsun@seznam.cz
Datum uveřejnění: 15.11.2019
Palas Athéna, klinika jednodenní chirurgie na Praze 4, hledá lékaře chirurga se zájmem o provádění většího množství laparoskopických operací s možností velkého profesního rozvoje v oblasti laparoskopie. Dále hledáme cévního chirurga, k dispozici duplexní UZ, laser, Clarivein a velké množství pacientů. Nabízíme přátelské a moderní pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené. Čistá mzda společně s výkonovou složkou se pohybuje v rozmezí 80 000 -130 000 Kč čistého měsíčně. Více o nás na našem webu www.palas-athena.cz. Kontakt: 603 888 432, ernestova@palas-athena.cz
Datum uveřejnění: 14.11.2019
Hledáme kolegy fyzioterapeuty, rehabilitační pracovníky. Ordinace v Praze vybavené, vlastní bazén v budově, včetně parkování,forma spolupráce záleží na vzájemné domluvě. Mgr. Vlček, Kontakt: 777 201 210, info@cepsymed.cz, www.cepsymed.cz
Datum uveřejnění: 14.11.2019
Prodám ultrazvuk TOSHIBA Nemio se 3 sondami-abdominální, lineární, cévní, plně funkční. Kontakt: 776 727 727
Datum uveřejnění: 14.11.2019
Hledám lékaře/lékařku do nadstandardně vybavené akreditované ordinace VPL ve Zdicích (okr.Beroun, 20min po D5 do Prahy). Vhodné pro atestované VPL nebo po kmeni. Možný i částečný úvazek. Platové podmínky dohodou. Kontakt: mudr.ilavska@gmail.com
Datum uveřejnění: 14.11.2019
Do ordinace VPL 40 min. po dálnici D1 od Prahy v nádherné krajině Posázaví hledáme lékaře nebo lékařku, možno i absolventa (případně na MD) na 2 dny v týdnu (čtvrtek a pátek). Možnost získání praxe v ordinaci a vedení k atestaci ze všeobecného lékařství. Nabízíme zajímavou práci v příjemném prostředí moderně vybavené ordinace a velmi dobré platové ohodnocení. Nástup 1/2020. Kontakt: 608 763 664
Datum uveřejnění: 14.11.2019
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické ambulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč čistého dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů dovolené, sick days. Zavedení nehrazených korektivních a estetických výkonů vítáno - veškerý zisk připadne lékaři. V ordinaci zkušená sestra. Široká spádová oblast. Možný i zkrácený úvazek. Kontakt: v.prejzek@seznam.cz
Datum uveřejnění: 13.11.2019
Do endokrinologické ordinace v Jablonci nad Nisou hledáme atestovaného endokrinologa minimálně na 2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se zájmem o endokrinologii. Kontakt: v.prejzek@seznam.cz
Datum uveřejnění: 13.11.2019
Nabízím za symbolickou cenu dvě kartotéky z ordinace. Celkem 24 zásuvek s velmi dobrou nosností, nepoškozené, plně funkční. Spěchá. Kontakt: 777 717 765, ksrajer@gmail.com
Datum uveřejnění: 13.11.2019
Hledám lékaře/ku do soukromé ordinace praktického lékaře v Brně. Nástup 1.1.2020. Ideálně s atestací VPL nebo po kmeni. Možné denně 6 hodin ordinace nebo částečný úvazek některé dyn v týdnu. Platové podmínky dohodneme osobně. Kontakt: praktikvpl@seznam.cz, 602 770 740
Datum uveřejnění: 13.11.2019

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další >>