Informace

Datum vložení  
Datum konání  


Zápis Představenstva ČLK - červenec 2016
25.07.2016 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 22. července 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Plakát a petice ke kampani Zdravotnictví volá o pomoc
13.07.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Informační kampaň pokračuje další fází.
Komora požaduje spravedlivý růst příjmů soukromých lékařských praxí
30.06.2016 | Prezident
Prezident komory jednal s ředitelem VZP o úhradách pro příští rok

Prezident ČLK Kubek a ředitel VZP Kabátek, jednali 30. června o financování zdravotních služeb v příštím roce. Jednání se uskutečnilo v návaznosti na ukončené dohodovací řízení, kde se v řadě segmentů nepodařilo dosáhnout dohody. Prezident Kubek zdůraznil postoj ČLK, která požaduje proporcionální navýšení úhrad ve všech segmentech tak, aby bylo možné naplnit nejenom slib o plošném navýšení platů lékařů a dalších zdravotníků v nemocnicích, ale aby zároveň došlo k nárůstu příjmů soukromých lékařských praxí.
Mimořádný sjezd ČLK - 22. 9. 2016 v Praze
28.06.2016 | Prezident
Krize v českém zdravotnictví se prohlubuje a vláda ji neřeší.
Vzhledem k tomu, že Vláda ČR neřeší prohlubující se krizi ve zdravotnictví, svolává představenstvo ČLK na základě doporučení předsedů okresních sdružení komory na čtvrtek 22.9.2016 do hotelu Clarion v Praze 9 mimořádný sjezd České lékařské komory.
Hlavním bodem programu jednání delegátů mimořádného sjezdu ČLK bude prohlubující se personální a ekonomická krize zdravotnictví a možnosti jejího řešení.
Zápis Představenstva ČLK - červen 2016
28.06.2016 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 16. června 2016 od 9:00 hodin v hotelu Fabrika v Humpolci
Mladí lékaři ČLK mají svůj web
25.06.2016 | Prezident
Sekce mladých lékařů ČLK s podporou představenstva ČLK spustila svůj web.
Komora a praktičtí lékaři společně proti zbytečné administrativě
23.06.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Sdružení praktických lékařů ČR a Česká lékařská komora budou bojovat společně proti zbytečné administrativě, která komplikuje zdravotníkům práci a okrádá nás o čas, který bychom jinak mohli věnovat svým pacientům.
Stop zbytečné administrativě
10.06.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Lékařská komora se znepokojením sleduje neustálé bujení zbytečné administrativy ve zdravotnictví. Za velmi spornou považujeme zejména aktivitu nejrůznějších soukromých akreditačních komisí, které zdravotníkům komplikují práci, a nepřispívají k bezpečnosti poskytování zdravotní péče. Komora připomíná, že omezení nadměrné administrativy a byrokratické zátěže nejen zvýší kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, ale zároveň uspoří zdravotnickým zařízením nemalé finanční prostředky.
Krize ve zdravotnictví trvá - druhý otevřený dopis předsedovi vlády ČR
07.06.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Česká lékařská komora před třemi měsíci vyzvala Vládu ČR prostřednictvím jejího předsedy Mgr. Bohuslava Sobotky, aby začala řešit personální krizi českého zdravotnictví. Ačkoliv od zveřejnění této výzvy uplynulo již čtvrt roku, prakticky nic se nezměnilo.
Zápis Představenstva ČLK - květen 2016
10.05.2016 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 6. května 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Výbor pro bezpečnost pacientů
10.05.2016 | Prezident
ČLK není v současnosti schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče.
Česká lékařská komora zakládá Výbor pro bezpečnost pacientů. Cílem výboru bude posuzovat podmínky, za kterých jsou zdravotní služby pacientům poskytovány, a hodnotit existující i navrhované zákony, vyhlášky a další právní normy z pohledu, zda přispívají k bezpečnosti pacientů, či zda naopak zdravotníkům práci komplikují a bezpečnost zdravotní péče tím snižují.
image - Kubek,Krasa.jpg
Správný předpis zdravotnických prostředků lékaři
05.05.2016 | Prezident
Na Českou lékařskou komoru se prostřednictvím svého předsedy, Mgr. Václava Krásy, obrátila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) s naléhavou žádostí o pomoc při řešení problémů souvisejících s preskripcí zdravotnických prostředků. Žádost se týká zejména zlepšení informovanosti lékařů o správném vyplňování poukazů na zdravotnické prostředky a o nejčastějších chybách při preskripci, kterých se lékaři dopouštějí a které jsou důvodem neuznání nároku pojištěnce na úhradu zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění.
profesor Pavel Pafko - Rytíř lékařského stavu
21.04.2016 | Prezident
Další slova zdají se být zbytečná. Profesor Pafko je totiž bez diskuse symbolem a živoucí legendou české chirurgie.
Pafko - rytíř - web.jpg
Záznam z tiskové konference o personální krizi zdravotnických záchranných služeb
19.04.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Záznam z dnešní tiskové konference ČLK, která se týkala Personální krize zdravotnické záchranné služby. Hostem byl předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a ředitel jihočeské ZZS MUDr. Marek Slabý, MBA.
Zdravotnictví volá o pomoc
13.04.2016 | Prezident
Česká lékařská komora na základě usnesení svých nejvyšších orgánů zahájila ve spolupráci s komunikační agenturou Ewing Public Relations kampaň „Zdravotnictví volá o pomoc“, jejímž cílem je informovat veřejnost o krizi, do níž české zdravotnictví kvůli dlouhodobě přehlíženým a neřešeným problémům dospělo.
Regulační srážky VZP za rok 2015 – v případech nesouhlasu je nutno podat námitku
13.04.2016 | Prezident
Dne 13.4.2016 informovala VZP komoru, že ukončila výpočty regulačních srážek pro segmenty ambulantních specialistů, gynekologů a praktických lékařů za rok 2015.
Odpověď prezidenta ČLK na otevřený dopis ministra Babiše
11.04.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Ministr financí Babiš poslal prezidentovi ČLK dopis, který poskytl médiím a na serveru IDnes byl publikován v plném znění. Uveřejňujeme odpověď prezidenta ČLK, kterou jsme též rozeslali médiím...
Prezident ČLK Milan Kubek v pořadu 90' na ČT24.
07.04.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Video z pořadu na stránce ČT24.
Zápis Představenstva ČLK - duben 2016
05.04.2016 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 1. dubna 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Záznam z dnešní tiskové konference ČLK
31.03.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Informace o dnešní tiskové konferenci ČLK, které se vedle prezidenta ČLK Milana Kubka zúčastnili prof. Pavel Pafko, prof. Richard Češka a doc. Jaroslav Feyereisl. Je zde také video se záznamem konference.