Nastavení cookies

Jaký bude osud návrhu novely zákona č. 48 ?

23.09.2019 | Prezident

Vážené kolegyně a kolegové,

před týdnem jsem vás informoval o plánu ministra zdravotnictví Vojtěcha zásadním způsobem změnit podmínky pro práci soukromých lékařů cestou novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pokud by se změnu zákona podařilo prosadit, došlo by ke zrušení rámcových smluv, které upravují smluvní vztahy mezi pojišťovnami a soukromými lékaři. Po jejich zrušení by zdravotní pojišťovny mohly bez udání důvodu vypovídat smlouvy soukromým lékařům. Schválení návrhu by vedlo ke znehodnocení našich soukromých praxí a vzalo by nám jakoukoliv existenční jistotu. Důsledkem by byl nevolnický systém, kdy by nám za práci pojišťovny mohly platit ještě méně než dosud. Vedle pojišťoven by z nastalého prokorupčního prostředí mohly profitovat pouze velké řetězce, jejichž zájmy ministr Vojtěch zastupuje.

Návrh oprávněně vyvolal bouři nevole mezi soukromými lékaři i ostatními poskytovateli zdravotních služeb. Nic na tom nezměnil pokus ministra Vojtěcha ex post záměr bagatelizovat ani krkolomná snaha přesvědčovat doktory, že „uvádím lékaře v omyl“ nebo že dobře míněné návrhy ministerstva „dezinterpretuji a zneužívám k politickým účelům“. Dopis pana ministra naleznete na webových stránkách ministerstva a v příloze této zprávy pak vysvětlení JUDr. Macha s uvedením na pravou míru těch pasáží dopisu ministra Vojtěcha, které jsou nepravdivé.

V pondělí 23.9.2019 se na ministerstvu konalo vypořádání připomínek k návrhu, který odmítá většina relevantních organizací zastupujících poskytovatele zdravotních služeb. Jednání, kterému předsedala náměstkyně Rognerová, bylo již kvůli velkému počtu účastníků poměrně dlouhé.

Úvodem se nás přítomní zástupci ministerstva poněkud krkolomným způsobem snažili přesvědčit o tom, že za návrhem nemáme hledat žádné postranní úmysly. Po necelé hodině však byla paní náměstkyně nucená konstatovat, že předložený návrh je „mrtvý“. Dále pak ze strany ministerstva zazněl slib, že se dohodovací řízení o rámcových smlouvách nebude rušit a na pravidlech vypovídání smluv se oproti stávající právní úpravě nic nezmění. Co se dohodovacího řízení o úhradách týče, i nadále by měly být vydávány úhradové vyhlášky a to i v případě dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli a ministerstvo slíbilo, že nebude svévolně vydávat nový jednací řád.

Vzhledem k tomu, že řeč přítomných zástupců ministerstva byla plná kudrlinek a ani na přímou otázku člověk většinou nedostal jednoznačnou odpověď, mohlo se stát, že jsme spolu s JUDr. Machem v některých bodech závěry z jednání špatně pochopili. Také je možné, že ministr Vojtěch nebude sliby svých podřízených respektovat. Uvidíme. V každém případě se ukázalo, jak silní bychom mohli být, kdybychom dokázali být alespoň trochu jednotní a kdybychom si pro radost politiků navzájem nepodráželi nohy.

                      S kolegiálním pozdravem          

                                                                       MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Soubor Velikost
JUDr. Mach - uvedení dopisu ministra Vojtěcha na pravou míru.pdf 98.9 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy