Nastavení cookies

Veřejný seznam lékařů

05.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Šance zejména pro soukromé lékaře - Dejte o sobě vědět na stránkách komory

 
ČLK vede seznam členů v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 220/1991 Sb., v platném znění. Seznam členů ČLK je ze zákona veřejně přístupný s výjimkou údajů o datu narození a adresy pro doručování. Seznam členů obsahuje pouze informace související s výkonem lékařského povolání, jiné údaje ČLK neeviduje.  Osobní údaje o lékařích jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

https://www.lkcr.cz/seznamlekaru
 
Dejte o sobě vědět na stránkách komory.
Aktualizujte informace o vás ve veřejném seznamu lékařů ČLK!
 
   Od opětovného založení, respektive znovuobnovení České lékařské komory po listopadu 1989, již uběhla poměrně dlouhá doba. Vždyť právě minulý rok oslavila Česká lékařská komora 20. výročí své novodobé existence. S každým výročím přichází i čas bilancování a stanovení nových cílů a úkolů. Mimo jiné jsme si předsevzali provést důkladnou revizi veřejného seznamu členů, který ČLK povinně vede a spravuje v souladu se zákonem č. 220/1991 Sb. 
 
   S rozvojem elektronické komunikace a dalších prostředků umožňujících získávání a zveřejňování informací, jsme zmodernizovali a rozšířili dosavadní veřejný seznam členů ČLK. Ten bude nadále dostupný zde na webu ČLK (https://www.lkcr.cz), a to komukoliv, kdo má zájem získat bližší informace o svém lékaři, případně si vyhledat lékaře ze svého okolí, či zjistit zda lékař je člen ČLK. 
 
Z výše uvedených důvodů se na Vás kolegyně a kolegové obracím s výzvou, abyste věnovali pár minut svého času a zkontrolovali si informace vztahující se k Vaší osobě na pracovní webové adrese https://www.lkcr.cz/seznamlekaru
Tato adresa bude po dobu 4 týdnů (do 15. října 2012) k dispozici pouze Vám, lékařům. Poté budou opravené informace zveřejněny ve veřejném seznamu členů na webu ČLK. 
 
Jak na to?
   Po zadání výše uvedené webové adresy vyplňte své příjmení, jméno a stiskněte tlačítko: Hledej. Následně v seznamu vyberte své příjmení a klikněte na odkaz: DETAIL, pomocí kterého si zobrazíte informace, které v současné době v registru členů ČLK evidujeme. Zejména věnujte pozornost údaji o pracovišti a dalším údajům o Vaší odbornosti, které jsou pro přehlednost označeny tmavě červenou barvou. Jsou-li uvedeny nesprávné či neúplné informace, kontaktujte, prosím, okresní (obvodní) sdružení, jehož jste členem. Uvedení úplných, aktuálních údajů je nejen zákonnou povinností každého člena komory, ale je také nezbytným předpokladem k využití dále uvedených možností.  
Po uplynutí lhůty 4 týdnů bude rozšířený veřejný seznam členů ČLK veřejně přístupný na webu ČLK. 
 
Vedle doposud zveřejňovaných informací, budou po 15. říjnu 2012 zpřístupněny i některé další informace související s výkonem lékařského povolání. Jako příklad nově zveřejněného údaje uvádíme název absolvované vysoké školy a rok promoce.
 
Služba pro soukromé lékaře
 
Novinkou pro soukromé lékaře bude od 15. října možnost dobrovolně a zcela bezplatně zveřejnit ordinační dobu svého zdravotnického zařízení, kontakty, seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu, a rovněž ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotních služeb, který musí být dle zákona (§ 13 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb.), poskytovatelem zveřejněn v prostorách zdravotnického zařízení nejenom na místě veřejně přístupném, ale také i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto údaje budete moci nechat zveřejnit v seznamu po 15. říjnu 2012 pomocí webového formuláře.
   Vedení ČLK se touto službou snaží reagovat na povinnosti, které lékařům – členům komory ukládají nové zákony. Díky Veřejnému seznamu lékařů nebudou muset soukromí lékaři investovat své peníze do zřizování vlastních webových stránek a do jejich správy. Cílem této výzvy je aktualizace, doplnění a ucelení stávajících údajů, které jsou lékaři v souladu se zákonem, povinni ČLK sdělovat. Tento veřejný seznam je pro lékaře i bezplatnou reklamou, jak dát o sobě vědět svým pacientům.
 
   Snad jen pro úplnost uvádím, že MZ ČR v zákoně o zdravotních službách prosadilo tvorbu vlastní agendy – Národního registru poskytovatelů, který je součástí Národního zdravotnického informačního systému, a jež by měl z nepochopitelných důvodů kopírovat seznam členů ČLK. Tuto nadbytečnou dvojkolejnost totožných informací odmítl i Mgr. Josef Prokeš, ředitel legislativního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, který se účastnil loňského sjezdu ČLK. Delegáti XXV. sjezdu ČLK přijali v této souvislosti následující usnesení: „ČLK nesouhlasí se zřizováním Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb a národního registru zdravotnických pracovníků. Zřizování dalšího registru lékařů není ničím jiným než plýtváním penězi daňových poplatníků, neboť registr lékařů již vede ČLK dle zákona č. 220/1991 Sb., a to na vlastní náklady. ČLK nesouhlasí s porušením práva na ochranu osobních údajů zdravotnických pracovníků. Není důvod zdravotnické pracovníky diskriminovat poskytováním údajů do registrů, jestliže taková povinnost na straně ostatních osob není.“
 
   Je jistě v zájmu každého lékaře, aby informace, které je ČLK povinna o něm evidovat a zveřejňovat, byly správné a aktuální.  Doufám, že si každý z vás najde pár minut na jejich včasnou kontrolu na adrese https://www.lkcr.cz/seznamlekaru a že ve spolupráci s kanceláří okresního (obvodního) sdružení provede potřebné změny. Ten, kdo si své údaje nezkontroluje, bude sice moci provést jejich opravu dodatečně, ale než tak učiní, budou od poloviny října pro veřejnost dostupné údaje chybné.
 
 
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
viceprezident ČLK
Poznámka: Vzhledem k tomu, že jde zatím o "testovací" a doplňovací fázi a nikoliv ostrý provoz, je nutné zadat adresu https://www.lkcr.cz/seznamlekaru do prohlížeče ručně a není zde umístěna jako prolink. 
 
STAVOVSKÝ PŘEDPIS ČLK č. 21
Veřejný seznam členů České lékařské komory a hostujících osob dle § 6a zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
 
a
 
Metodický pokyn představenstva ČLK č. 1/2012 
Ověření pravosti dosažené kvalifikace lékařů v registru členů pro pověřené zaměstnance OS ČLK

ke stažení:

 

Název Velikost
Metodický pokyn představenstva ČLK č 1-2012.pdf 126.6 kB
SP č. 21 - novela 3.8.2012.pdf 101.1 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy