Nastavení cookies

Výzva výboru vakcinologické společnosti k očkování proti chřipce

16.05.2020 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Důležitá výzva. Prosím čtěte a sdílejte.

Vážený pane prezidente ČLK,

dovoluji se na Vás obrátit s žádosti o pomoc v distribuci a zveřejnění výzvy naší odborné společnosti ke zvýšené pozornosti lékařů k očkování proti chřipce a pneumokokům v nadcházející epidemické sezóně. Zvýšení proočkovanosti proti těmto respiračním nákazám považujeme je v současné situaci hrozby možných dalších vln Covcid-19 za velice důležitý nástroj jak předcházet dopadům v případě koincidence těchto vakcínami preventabilních nákaz s Covid-19.

Hlavním cílem našeho sdělení je:

 • současná situace s covid akcentuje význam očkování proti chřipce a pneumokokům – NECHTE SE OČKOVAT!
 • lékař by se měl připravit na případný zvýšený zájem pacientů – UDĚLEJTE SI PŘEDOBJEDNÁVKY!
 • nezapomeňme na zdravotníky – OČKUJTE ZDRAVOTNÍKY!
 • chřipka a pneumokok je jasně indikovaná také dětem -  NEZAPOMÍNEJME NA DĚTI!
 • rizikové faktory chřipky a Covid lze spojit při indikaci vakcinace – ZAMĚŘTE SE NA RIZIKOVÉ PACIENTY!
 • informujte pacienty – KOMUNIKUJTE!

Moc děkujeme za Vaši pomoc a případnou podporu naší výzvy.

Se srdečným pozdravem a poděkování za Vaší  dosavadní podporu,

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.

Vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP

 

 

Text výzvy:

 

15. května 2020

Připravme se na zvýšený zájem o očkování proti chřipce

Chřipka v České republice každoročně ohrožuje zdraví statisíců pacientů a vyžádá si život téměř dvou tisíc z nich. V  roce 2020 byly dopady chřipkové epidemie do určité míry zastíněny šířením nového koronaviru SARS-CoV-2. I přesto, že se u nás díky striktním opatřením podařilo udržet šíření relativně pod kontrolou, globální pandemie Covid-19 akcentovala fragilitu rizikových skupin, zejména seniorů a chronických pacientů, a zároveň poukázala na to, jak obrovskou ekonomickou zátěží by mohla být pro zdravotní systém i celou národní ekonomiku. 

Již nyní v této souvislosti zaznamenáváme signály, že je třeba se v letošním roce připravit na zvýšený zájem o očkování proti chřipce v České republice i v celoevropském měřítku. Očkování proti chřipce bude letos opět doporučováno zejména pro rizikové skupiny obyvatelstva, které se překrývají s dosud známými riziky vážného průběhu také pro nové onemocnění Covid-19. Covid-19 se zařadil mezi respirační nákazy s pandemickým potenciálem podobně jako chřipka. Nikdo dnes nemůže vyloučit trvalou přítomnost  SARS-CoV-2 v populaci a další vlny epidemie v České republice. Očkování proti chřipce, ale také proti pneumokokovým onemocněním, mohou zmírnit dopady nového koronaviru u zranitelné části populace. Koincidence chřipky a Covid-19 u jednoho pacienta může zvýšit riziko závažnějšího průběhu nemoci a výskytu komplikací.

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP tímto vyzývá k očkování dětí i dospělých proti chřipce a proti pneumokokovým onemocněním. V případě chřipky se skupina rizikových osob rozrůstá také o rizikové skupiny osob pro nemoc Covid-19. Spolu se jedná zejména o osoby s chronickým onemocněním plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou; osoby s onemocněním srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze; osoby s chronickým onemocněním ledvin a jater; pacienty s farmakologicky léčeným diabetes mellitus; pacienty s poruchou imunitního systému, např. pacienti s imunosupresivní léčbou (steroidy, infekce HIV apod.) a asplenici/hyposplenici; pacienty s protinádorovou léčbou; pacienty před/po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně; osoby s těžkou obezitou (BMI nad 40 kg/m2) a osoby starší 65 let věku. V případě pneumokokových onemocnění jsou ve zvýšeném riziku onemocnění kojenci a děti do 5 let věku, osoby ve věku 60 let a starší, zvláště starší osoby žijící v pobytových zařízeních sociální péče, oslabené nebo s doprovázejícími chronickými onemocněními, kuřáci a astmatici, asplenici/hyposplenici. Očkování proti chřipce by se mělo stát samozřejmostí pro všechny zdravotnické pracovníky. Očkování doporučujeme jako součást ochrany pracovníka a jeho pacientů.

Zároveň je nutné na podzim věnovat zvýšenou pozornost komunikaci s pacienty a organizaci očkování. Zejména u seniorů a rizikových skupin je potřeba zajistit, aby vakcinace proběhla v optimálním termínu a pacienti tak byli chráněni v době obvyklých epidemií, kdy je pro ně nebezpečí nákazy největší.

 • Praktičtí lékaři by měli využít dostupných možností a zajistit si dostatečné množství zejména vakcín proti chřipce formou předobjednávek u dodavatelů vakcín či distributorů.
 • V případě vyššího zájmu o očkování by při objednávkách na poslední chvíli mohlo dojít k nedostupnosti vakcíny pro pacienta u jeho registrujícího lékaře. 
 • Při výběru vakcíny Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje použití tetravalentní vakcíny proti chřipce z důvodu širší ochrany vůči cirkulujícím virům chřipky.
 • V poslední dekádě dochází v ČR ke změnám v epidemiologii chřipky a epidemie vrcholí obvykle až v průběhu února. 
 • Proto je vhodné zahájit aktivní očkovací kampaň v ordinacích počátkem října, a to zejména u seniorů a pacientů v riziku. 
 • Očkování proti pneumokokovým onemocněním lze provádět kdykoli.
 • vakcíny proti chřipce z důvodu širší ochrany vůči cirkulujícím virům chřipky.

 

 

Název Velikost
ČVS zvýšený zájem o očkování proti chřipce.pdf 109.2 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy