Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Zářijové číslo Tempus medicorum ke stažení
06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo zářijové číslo Tempus medicorum.
Tempus_0912_titul.jpg
Komora potřebuje i nadále svůj nezávislý časopis zajišťující objektivní informování lékařů o aktuálním dění ve zdravotnictví
06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým bude i nadále moci komora plnit pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za jednu z priorit v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu je třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé. Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje představenstvo ČLK za nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví.
  Představenstvo na svém srpnovém zasedání schválilo předsedy OS ČLK doporučenou novelu SP-7, jejímž cílem je zajistit spravedlivé rozdělení finančních nákladů na vydávání časopisu mezi centrum ČLK a jednotlivá okresní sdružení.
  Časopis Tempus Medicorum by již neměl být ekonomicky závislý na příjmech z inzerce. Lékařská komora tak za pouhých 6 Kč za každého členské příspěvky platícího lékaře získá pro všechny lékaře na vlivech mimo komoru zcela nezávislý časopis. Jednotlivé lékaře přitom nebude stát tento časopis navíc ani jednu jedinou korunu. Členské příspěvky se totiž nenavyšují.
Prohlášení Vědecké rady k úhradám vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné
06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vědecká rada ČLK projednala na svém zasedání návrh na změnu způsobu úhrady vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné.
Právní seminář ČLK 18.10.2012 - Právní aktuality a rady pro lékaře
05.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Pravidelný právní seminář pořádá ČLK ve čtvrtek 18.10.2012 v hotelu ILF v Praze.
Veřejný seznam lékařů
05.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Šance zejména pro soukromé lékaře - Dejte o sobě vědět na stránkách komory

 
ČLK vede seznam členů v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 220/1991 Sb., v platném znění. Seznam členů ČLK je ze zákona veřejně přístupný s výjimkou údajů o datu narození a adresy pro doručování. Seznam členů obsahuje pouze informace související s výkonem lékařského povolání, jiné údaje ČLK neeviduje.  Osobní údaje o lékařích jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Zápis ze srpnového zasedání představenstva ČLK
15.08.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 3. srpna  2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK
Vyšlo prázdninové číslo Tempus medicorum
14.08.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Prázdninové číslo Tempus medicorum ke stažení.
TM 07_08/2012
Zápis představenstva ČLK - červen 2012
26.06.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 21.6.2012 od 9.00 v prostorách ČLK Praha
Červnové číslo Tempus medicorum ke stažení
09.06.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo červnové číslo Tempus medicorum.
TM_06_12.jpg
Zápis představenstva ČLK - květen 2012
30.05.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 25. května  2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Květnové číslo Tempus medicorum ke stažení
11.05.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo květnové číslo TM.
Tempus medicorum 05_12.jpg
Novela stavovského předpisu č. 12 – Funkční licence České lékařské komory
04.05.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Stavovský předpis č. 12 – Funkční licence České lékařské komory byl novelizován představenstvem ČLK 20. 4. 2012 a nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2012.
Lékaři a pacienti připravili společně novelu zákona o zdravotních službách
02.05.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nepochopitelně váhá s odstraněním zásadních chyb zákona o zdravotních službách, který již od 1.4.2012 komplikuje život pacientům i lékařům, dohodly se Česká lékařská komora se Svazem pacientů ČR, že v zájmu pacientů i lékařů předloží společně Senátu ČR vlastní podnět k novele zákona o zdravotních službách.
Chcete kvalitu? Hledejte certifikát "Nemocnice 21. století".
19.04.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Tisková zpráva, předaná novinářům na tiskové konferenci ČLK.
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a další vyhlášky
05.04.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Konečné znění vyhlášek publikované ve sbírce zákonů.
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
05.04.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách nabývá 1. 4. 2012 účinnosti i nová vyhláška č. 92/2012 Sb., která stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení.
Dubnové číslo Tempus medicorum ke stažení
05.04.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo dubnové číslo Tempus medicorum
Titulka 4:12.jpg
Představenstvo ČLK vyzývá: „Braňme se“
20.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Výzva k účasti na protestní akci před ministerstvem zdravotnictví, která se koná 27. 3. 2012.
Braňme se_leták.jpg
Stát nemůže zajišťovat očkování na úkor lékařů
19.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Česká lékařská komora vyzývá ministra zdravotnictví k přijetí takových změn v organizaci očkování, aby nepovinné očkování zbytečně administrativně a ekonomicky nezatěžovalo lékaře. ČLK upozorňuje, že potřebné změny je třeba přijmou okamžitě, aby toto očkování nebylo ohroženo.
Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. - Rytíř českého lékařského stavu
17.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
V pátek 16. března 2012 byl pasován Rytířem českého lékařského stavu prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
Prof. Křepela a prezident Kubek