Nastavení cookies

Mezioborové stanovisko k poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny - aktualizace 30.3.2022

30.03.2022 | Prezident

Tento text je kompromisem, na kterém se shodla skupina odborných společností a sdružení praktických lékařů.
Za zcela zásadní považujeme, že po získání azylu a všeobecného zdravotního pojištění by měla být uprchlíkovi poskytována zdravotní péče stejná jako českému pojištěnci, tedy o nic méně a o nic více.

Stanovisko vychází ze stavu vědeckého poznání a informací dostupných k 30.3.2022. Dokument uvádí heslovitě základní poznatky s cílem rychlé orientace v problematice a postupy odpovídajícími současné humanitární krizi. Nezbavuje lékaře zodpovědnosti přizpůsobit postupy aktuálnímu klinickému stavu pacienta, případně konzultovat lékaře příslušné odbornosti. Nepředstavuje také jediný možný způsob řešení, od kterého by nebylo možné se v odůvodněných případech odchýlit.

 

Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP

Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)

Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP

Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD)

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP

Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP

Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS) ČLS JEP

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP

Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP

 

Za autorský kolektiv

MUDr. Pavel Dlouhý, předseda SIL

Název Velikost
MEZIOBOROVÉ_STANOVISKO_Ukrajina_2022_03_30.pdf 1.1 MB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy