Způsobilost k výkonu lékařského povolání

Způsobilost k výkonu lékařského povolání
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění
Zákon upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice; celoživotní vzdělávání lékaře; uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře u osob, které získaly způsobilost v jiném členském státě než v České republice, příp. volné poskytování služeb hostujících osob.
Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění novely č. 67/2017 Sb. Znění zákona č. 95/2004 Sb., účinné od 1.7.2017.
Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky
Nařízení stanoví výše úhrady za atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu a aprobační zkoušku.
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Novelu účinnou od 1.2.2014 naleznete ZDE
Vyhláška upravuje mimo jiné obory specializačního vzdělávání lékařů, označení odbornosti lékaře se specializovanou způsobilostí, minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů, obory certifikovaných kurzů lékařů a minimální délku vzdělávání v nich.