Žádost o akreditaci vzdělávací akce

Žádost o akreditaci vzdělávací akce

Název akce:
Začátek akce:
Konec akce:
Délka akce:
(1 hodina = 45 min.)
Místo konání:
(přesná adresa)
Pořadatel:
Odborným garantem se pro účely SP č. 16 rozumí lékař, který je držitelem licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo splňuje podmínky k jejímu vydání.
Odborný garant:
Součásti akce je komerční prezentace:
Název subjektu,
který se na akci prezentuje:
Ohodnocení kredity:
(Max.kreditu za den: 6)
Program:
Vlastnoručně podepsané!
Vyjádření garanta:
Pozvánka musí splňovat všechny náležitosti dané Stavovským předpisem č. 16!
Pozvánka:
Potvrzení o úhradě registračních poplatků (platí pouze pro okresní sdružení ČLK).
Potvrzení:
Kontaktní údaje vkladatele (nebudou zveřejněny)
Jméno a příjmení:
Telefon: Email:
Fakturační údaje dle SP č.16 (nebudou zveřejněny)
Název společnosti:
Sídlo společnosti:
přesná adresa
IČ: DIČ:
Kontrolní kód: 5+9=  
Přílohy ke stažení
Stavovský předpis č.16
Vyjádření odborného garanta