Vstup do ČLK

Vstup do ČLK
 
Lékař se stává členem ČLK na základě žádosti o přijetí, kterou předkládá na okresní (obvodní) sdružení ČLK, a to dle místa pracoviště nebo trvalého bydliště. Seznam s kontakty na jednotlivá okresní (obvodní) sdružení ČLK je uveden v sekci ČLK / Okresní sdružení. Povinnou přílohou žádosti o přijetí za člena je úředně ověřená fotokopie absolventského diplomu, popř. potvrzení o ukončení studia na lékařské fakultě. V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo území České republiky, avšak v rámci Evropské unie, přikládá k žádosti o přijetí dále rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na našem území. V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo ČR a EU, dokládá navíc i nostrifikaci absolventského diplomu, kterou provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR či Univerzita Karlova v Praze.
Po schválení žádosti o přijetí za člena ČLK je lékař zapsán do registru členů ČLK a následně obdrží certifikát o přijetí za člena ČLK.

 

 

Kontaktní osoba:
Veronika Bieganská
Kancelář ČLK Olomouc
Tel. +420 588 491 011
e-mail: sekretariatolomouc@clkcr.cz