Nastavení cookies

Vědecká rada

MUDr. Zdeněk Mrozek Ph.D.

MUDr. Zdeněk Mrozek Ph.D.

Funkce: předseda Vědecké rady člen Licenční komise

E-mail: zdenek.mrozek@clkcr.cz

Telefon: +420 585 222 218

Fax: +420 585 222 218

Osobní údaje

 • Narozen 9. srpna 1964 v Prostějově, ženatý, tři děti
 • E-mail: zmrozek@seznam.cz
 • Koníčky: hudba (aktivně i pasivně), turistika, lyžování, vaření

           

Životní motto

„Statečný muž nesráží ostatní k zemi, ale pomáhá jim vstát.“

 

Profesní motto

„Poskytujeme službu, ne produkt.“

 

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1989)
 • Atestace I. stupně, obor anesteziologie a resuscitace (1992)
 • Atestace II. stupně, obor anesteziologie a resuscitace (1997)
 • Specializovaná způsobilost (2006):
  • Anesteziologie a resuscitace
  • Urgentní medicína
  • Paliativní medicína a léčba bolesti
 • Doktorský studijní program (2007)
  • Téma: Regionální anestezie (cervikální blok) při operacích karotid
   Zavedení této metody do praxe ve FN Olomouc.
 • Odborné zahraniční stáže v USA (1996 a 2002) a ve Švédsku (2004)

 

Profesní činnost

   1.  Lékař – KARIM FN Olomouc:

 • anestezie v gynekologii a porodnictví
 • ambulance bolesti
 • vedení KARIM FN Olomouc a LF Univerzity Palackého Olomouc (2008)
 • zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči (2005 – 2008)
 • lékař Záchranné služby Olomouckého kraje (2005 – 2008, DPČ)

   2.  Pedagogická činnost:

 • vyučující na KARIM LF UP Olomouc (od roku 2000)
 • výuka v AJ pro zahraniční studenty LF UP Olomouc (od roku 2003)
 • přednášky na Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP Olomouc (od roku 2015)

 

Členství v komisích, radách a společnostech

 • člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví (od roku 2018)
 • člen Vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví (od roku 2017)
 • člen atestační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor ARIM (od roku 2012)
 • člen akreditační komise pro obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
  (od roku 2011)
 • člen akreditační komise pro obor Algeziologie (od roku 2020)
 • člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
 • člen Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP

 

Úspěchy a ocenění

 • Cena děkana LF MU Brno za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny (2017)
 • Spoluautor příspěvku v časopise Lancet (2010)

 

Aktivity v rámci České lékařské komory

 • viceprezident ČLK (od roku 2008)
 • předseda Vědecké rady ČLK (od roku 2011)
 • člen celostátního představenstva ČLK (1997 – 2006)
 • člen licenční komise ČLK (od roku 2002)
 • pravidelný účastník Setkání zástupců středoevropských lékařských komor (ZEVA)
 • pravidelný host na sjezdech Německé lékařské komory
 • dlouhodobá úzká spolupráce se zástupci Slovenské lékařské komory a aktivní účast na akcích SLK
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy