Ukončení členství v ČLK

Ukončení členství v ČLK


Ukončení členství upravuje ustanovení § 8 zákona č. 220/1991 Sb. a § 6 Stavovského předpis ČLK č. 1. Žádost o ukončení členství lékař podává písemně okresnímu (obvodnímu) sdružení ČLK, jehož je členem. Členství nelze ukončit zpětně, nelze jej přerušit ani pozastavit. Zrušením členství zaniká platnost licencí vydaných Českou lékařskou komorou.