Nastavení cookies

ČLK podporuje pozměňovací návrh skupiny poslanců, aby hlavní hygienik byl lékař

28.01.2020 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Dopis prezidenta ČLK předsedkyni zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. Věře Adámkové a ministrovi zdravotnictví ČR Adamu Vojtěchovi.

Podpora pozměňovacího návrhu skupiny poslanců k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 530)

Vážená paní předsedkyně,

Česká lékařská komora plně podporuje pozměňovací návrh Věry Adámková, Jany Pastuchové, Víta Kaňkovského, Kamala Farhana, Milana Brázdila, Davida Kasala, Miloslava Janulíka a Rostislava Vyzuly k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 530).

Česká lékařská komora je toho názoru, že Hlavním hygienikem České republiky může být pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí. Osoba Hlavního hygienika musí disponovat nezpochybnitelnou odbornou autoritou. Důležitost splnění této podmínky s obzvláštní naléhavostí vyplývá v situacích potenciálního celospolečenského zdravotního ohrožení, jakým by mohla být například epidemie koronaviru.

Na poslaneckém návrhu dále oceňujeme způsob, kterým je definována úloha a postavení lékařů v systému ochrany veřejného zdraví. Česká lékařská komora podporuje aktivity směřující k opětovnému získávání lékařů pro práci v hygienické službě a podporuje oprávněné požadavky na jejich slušné odměňování za práci.

Vážená paní předsedkyně, děkuji Vám tímto jménem České lékařské komory za aktivitu, kterou jste v této věci vykonala a doufám, že také podpora ze strany České lékařské komory může přispět k tomu, aby byl tento rozumný návrh schválen.  

          S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek

prezident České lékařské komory

 

Podpora pozměňovacího návrhu skupiny poslanců k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 530)

Vážený pane ministře,

Česká lékařská komora plně podporuje pozměňovací návrh Věry Adámková, Jany Pastuchové, Víta Kaňkovského, Kamala Farhana, Milana Brázdila, Davida Kasala, Miloslava Janulíka a Rostislava Vyzuly k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 530).

Česká lékařská komora je toho názoru, že Hlavním hygienikem České republiky může být pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí. Osoba Hlavního hygienika musí disponovat nezpochybnitelnou odbornou autoritou. Důležitost splnění této podmínky s obzvláštní naléhavostí vyplývá v situacích potenciálního celospolečenského zdravotního ohrožení, jakým by mohla být například epidemie koronaviru.

Na poslaneckém návrhu dále oceňujeme způsob, kterým je definována úloha a postavení lékařů v systému ochrany veřejného zdraví. Česká lékařská komora podporuje aktivity směřující k opětovnému získávání lékařů pro práci v hygienické službě a podporuje oprávněné požadavky na jejich slušné odměňování za práci.

Vážený pane ministře, z výše uvedených důvodů bychom byli rádi, kdybyste zmiňovaný poslanecký návrh také Vy podpořil.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek

prezident České lékařské komory

Název Velikost
Dopis prof. Adámková.pdf 102.1 kB
Dopis Mgr. Vojtěch .pdf 101.9 kB
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy