Nastavení cookies

Ohrožení zdraví a bezpečnosti pacientů - tisková konference k projektu Ukrajina

04.09.2018 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Materiály z dnešní tiskové konference k datům z ministerstva zdravotnictví.

 

Podle údajů, které po zaplacení částky 21 000,- Kč poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR lékařské komoře, pracuje v České republice 423 cizinců (převážně Ukrajinců) na základě povolení ministerstva k výkonu odborné praxe. Podle ministerstva přišlo 145 těchto cizinců v rámci tzv. Projektu Ukrajina.
Porušování zákona spočívá v tom, že cizinci bez aprobační zkoušky pracují samostatně bez dozoru. 
Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže vykonávat lékařské povolání! Na základě povolení ministerstva zdravotnictví může pouze vykonávat odbornou praxi (tak jako medik v 6. ročníku studia), a to pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře (lékař se specializovanou způsobilostí a praxí nejméně ještě 3 roky po atestaci), který musí být fyzicky přítomen. Na každého cizince musí být ze zákona jeden plně kvalifikovaný lékař s praxí, který nemůže být zároveň školitelem žádného dalšího lékaře bez atestace. Personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako lacinou pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců odbornou praxi vykonávat. Pokud by totiž tyto nemocnice měly dostatek kvalifikovaných lékařů, pak by žádné cizince nepotřebovaly. Skutečnost je taková, že nemocnice zákon porušují, jejich zřizovatelé (kraje…) s tím souhlasí a ministerstvo zdravotnictví toto svojí nečinností kryje a podporou tzv. Projektu Ukrajina navíc porušování zákona spoluorganizuje.
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

 

 

Název Velikost
Riskantní Projekt Ukrajina.pdf 1.4 MB
Seznam držitelů výjimky.pdf 97.4 kB
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy