Nastavení cookies

Nezaplacená péče u ambulantních lékařů

15.05.2018 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

ČLK dnes na tiskové konferenci zveřejnila kolik peněz nezaplatily ambulantním lékařům za provedenou péči.

Komora považuje Seznam zdravotních výkonů za důležitou právní normu, která by se mohla stát základním kamenem spravedlivé reformy financování českého zdravotnictví. Prvním předpokladem je však samozřejmě jeho přeměna v ceník, který zohlední skutečné náklady poskytovatelů zdravotních služeb a to včetně přiměřené míry zisku. Zdravotnická zařízení musí být schopna vydělat si na provoz a obnovu svojí vlastní činností, nemohou být existenčně závislá na dotacích, které dostává pouze někdo. Proto trváváme na zreálnění ceny práce, která je obsažena v jednotlivých výkonech v této vyhlášce.

Komora prosazuje povinnost zdravotních pojišťoven platit za identické výkony všem poskytovatelům zdravotních služeb stejně, a to bez ohledu na formu jejich vlastnictví. Komora zásadně nesouhlasí s tím, že zdravotní pojišťovny regulují spotřebu zdravotní péče nikoliv u svých klientů, ale prostřednictvím zdravotnických zařízení. Pomocí nejrůznějších regulací tak politici přenáší na lékaře zodpovědnost za ekonomickou stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění. Tomu se musíme bránit. Lékař zodpovídá pouze za správnou diagnostiku a řádnou léčbu svých pacientů!

Všichni víme, že ekonomické prostředí je ve zdravotnictví pokřivené a neférové. Soukromí lékaři mají oprávněný pocit, že za větší či menší část práce, kterou pro své pacienty – pro klienty zdravotních pojišťoven dělají, nedostávají zaplaceno vůbec nic nebo méně, než na co mají nárok podle platného Seznamu zdravotních výkonů. 

Abychom zjistili, jak se věci mají doopravdy, požádal jsem po listopadovém sjezdu všechny zdravotní pojišťovny o vyčíslení rozdílu mezi ambulantními specialisty jednotlivých odborností vykázanou a pojišťovnami uznanou zdravotní péčí na straně jedné a výší úhrady po uplatnění regulací a limitů plynoucích z úhradových vzorců na straně druhé, a to vše za posledních pět let. 

Kvůli obstrukcím ze strany některých zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven trvalo několik měsíců, než komora potřebné údaje obdržela.

Pojišťovny za pět let nezaplatily ambulantním lékařům 4 300 000 000,- Kč

Z analýzy, jejíž podstatnou část přinášíme v novém čísle časopisu Tempus, vyplývá, že za uplynulých pět let, tedy za roky 2012-2016, ambulantním specialistům nezaplatily pojišťovny zdravotní péči v celkové hodnotě 4,3 mld. Kč, přičemž jen za rok 2016 šlo o 1,4 mld. Kč. Pojišťovny nezaplatily celkem za 4,3% poskytnuté ambulantní péče, přičemž nerozporovaly, že tato péče byla indikovaná a lege artis provedená. V roce 2016 dosáhl podíl nezaplacené péče za všechny pojišťovny dokonce 6,3%.

Mezi jednotlivými pojišťovnami jsou velké rozdíly. Nejhorší je OZP (207), která za uplynulých 5 let nezaplatila ambulantním specialistům 8,9% péče, přičemž v roce 2016 šlo dokonce o 10,7%! To znamená, že každého desátého pacienta jsme jim ošetřovali zadarmo. 

Rozdíly se dají vysledovat i mezi jednotlivými odbornostmi, když nejhůře postižení jsou otorhinolaryngologové, pneumologové a diabetologové, u kterých se podíl nezaplacené péče za posledních pět let pohybuje za všechny pojišťovny souhrnně okolo 8%.

Situace ambulantních gynekologů se naproti tomu od ostatních ambulantních lékařů liší. Za uplynulých pět let jim totiž pojišťovny vyplatily naopak o 0,25 mld. Kč více, (+1,7%), než odpovídá objemu péče, kterou provedli a vykázali. Nejštědřejší byla ke gynekologům ČPZP (205), která jim v uplynulých 5 letech zaplatila o 10,9% více, než co jí vykázali. Je však třeba upozornit, že vysoké přeplatky se týkaly let 2012 a 2013, zatím co v posledních třech letech pojišťovny i gynekologům část péče nezaplatily. 

Zdravotní pojišťovny dluží ambulantním specialistům za uplynulých 5 let již 4,3 mld. Kč, přičemž se dá předpokládat, že tato částka narostla i v roce 2017, který ještě není ekonomicky uzavřený. Na základě tohoto zjištění přehodnotilo představenstvo postoj komory v probíhajícím dohodovacím řízení pro rok 2019 a zavázalo své vyjednavače k tomu, aby prosazovali nárůst průměrné úhrady pro poskytovatele ambulantní péče, při zachování objemu poskytnuté péče, minimálně ve výši 6% oproti roku 2018. Lepší je nedohoda, než kapitulace!

Milan Kubek

Ke stažení prezentace prezidenta ČLK  z tiskové konference. 

Název Velikost
Nazaplacená péče.pdf 281.3 kB
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy