Nastavení cookies

Tiskové prohlášení po jednání prezidenta ČLK Milana Kubka a předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla

01.06.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Mgr. František Lukl a prezident České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milan Kubek jednali o současné personální krizi českého zdravotnictví a o možnostech jak zachránit české zdravotnictví a zachovat dostupnost bezpečné zdravotní péče pro občany v regionech.

Všude přece žijí lidé

   Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Mgr. František Lukl a prezident České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milan Kubek jednali o současné personální krizi českého zdravotnictví a o možnostech jak zachránit české zdravotnictví a zachovat dostupnost bezpečné zdravotní péče pro občany v regionech. SMO ČR a ČLK:

- Upozorňují, že zdravotnictví je v ČR kriticky podfinancováno a že kvůli nedostatku lékařů a ostatních zdravotníků je dostupnost zdravotních služeb pro občany zajišťována pouze díky porušování zákonů a dalších právních norem.

- Zdůrazňují, že zdravotnictví není žádnou černou dírou na peníze a že investice do zdravotnictví naopak patří k těm nejefektivnějším. Zdravotnictví vytváří hodnoty, neboť pouze zdraví lidé mohou pracovat a platit daně. Zdravotnictví plní významnou sociálně stabilizační funkci a zdravotnická zařízení jsou významnými zaměstnavateli, ale i odběrateli zboží a služeb. S ohledem na stárnutí populace se právě zdravotnictví může spolu se sociálními službami stát jedním z motorů moderní ekonomiky.

- Varují před prohlubujícími se rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb mezi velkými městy a venkovem. Obyvatelé vesnic, městeček i okresních měst jsou tak stále více diskriminováni oproti obyvatelům velkým měst, když sice platí stejné daně i zdravotní pojištění a formálně mají stejná práva, ale zdravotní péče se pro ně stává stále hůře dostupnou. Rušení zdravotnických zařízení snižuje kvalitu života obyvatel na venkově a přispívá tak k jeho vylidňování.

- Vyzývají Vládu ČR, aby urychleně přijala plán pro řešení personální a finanční krize ve zdravotnictví.

- Vyzývají Vládu ČR i zdravotní pojišťovny, aby podpořily regionální zdravotnictví a to nejenom malé nemocnice, ale také privátní praxe praktický lékařů a ambulantních specialistů.

SMO ČR podporuje aktivity ČLK směřující k zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro všechny obyvatele ČR. Zejména:

- Zvýšení výdajů na zdravotnictví.

- Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb.

- Zvýšení platů zdravotníků a sjednocení způsobu odměňování v nemocnicích.

- Reformu vzdělávání lékařů a zdravotních sester, která umožní absolvovat praktickou část specializační přípravy v regionálních nemocnicích.

- Kontrolu personálního zajištění zdravotních služeb ze strany nezávislé profesní komory.

V Praze, 1.6.2016

Mgr. František Lukl - předseda Svazu měst a obcí ČR

MUDr. Milan Kubek  - prezident České lékařské komory 

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy