Nastavení cookies

Žádost o podstatné zvýšení tzv. zástupné platby státu zdravotním pojišťovnám za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel ČR

16.09.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Otevřený dopis prezidenta ČLK předsedovi Vlády ČR

 

Vážený pane předsedo vlády,
 
     dovoluji se na Vás obrátit s naléhavou žádostí o podstatné zvýšení částky, kterou platí stát zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. 
 
     Úvodem chci zdůraznit, že Česká lékařská komora v žádném případě nezpochybňuje samotný princip této tzv. zástupné platby státu za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel. Právě naopak. Zástupná platba státu za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel zajišťuje jednoduchým mechanismem bez zbytečných administrativních nákladů stoprocentní výběr tohoto pojistného. Problémem je však skutečnost, že tato platba již čtvrtým rokem stagnuje na úrovni 723,-- Kč za měsíc.
 
     Příspěvek státu za 60 % klientů zdravotních pojišťoven, kteří ne vlastní vinou čerpají ve finančním vyjádření cca 80 % zdravotní péče, tak tvoří pouhých 24 % příjmů systému veřejného zdravotního pojištění. Veřejné zdravotní pojištění, které z ekonomického hlediska leží převážně na bedrech zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, se kvůli tomu dostává do stále hlubších problémů. Česká lékařská komora nemůže mlčky přihlížet snižování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče v České republice. 
   
     Podle zákona byla výše platby v minulosti vázána na průměrnou mzdu a tvořila 13,5% z vyměřovacího základu, který odpovídal 25% průměrné mzdy za období před dvěma lety. Tento mechanismus zajišťoval alespoň pomalý nárůst státního příspěvku odpovídající nárůstu příjmu státního rozpočtu z výnosu daní ze mzdy.
 
     První ránu tomuto fungujícímu systému zasadila Topolánkova vláda, když  přijala zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, díky němuž v roce 2009 žádná valorizace plateb za státní pojištěnce neproběhla. Součástí dalších úsporných opatření v rámci tzv. Janotova balíčku, pak byla změna zákona, která mechanismus automatické valorizace úplně zrušila a umožnila, aby o výši pojistného rozhodovala vláda. 
 
     Vláda Petra Nečase řízená ministrem financí Kalouskem výši platby za tzv. státní pojištěnce nevalorizovala nikdy. Zdravotnictví kvůli tomu přišlo o 18 miliard korun.    
 
     Ekonomické problémy našeho zdravotnictví dále prohloubilo opakované zvyšování DPH. V roce 2012 byla nejprve zvýšena tzv. snížená sazba daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 % a pro rok 2013 došlo následně ke zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod. Tyto změny tvrdě pocítily jak zdravotní pojišťovny, tak zdravotnická zařízení, která jsou z daňového hlediska nepochopitelně považována za konečného spotřebitele svých vlastních služeb. Kvůli zvyšování daní zdravotnictví nedobrovolně podpořilo státní rozpočet částkou 6,6 mld. Kč.
 
     Pokud v současnosti hovoříme o zvýšení tzv. zástupné platby státu zdravotním pojišťovnám za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel ČR, nejedná se ve skutečnosti o nic jiného, než vrácení peněz ze státního rozpočtu tam, kam měly původně směřovat, tedy do zdravotnictví.
    
     O valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce pro rok 2014 měla rozhodnout Nečasova vláda do 30. 6. 2013. Vzhledem k tomu, že tak neučinila, je na Vás a členech  Vaší vlády, abyste nalezli finanční prostředky i způsob, jak prosadit podstatné zvýšení této platby od ledna 2014. Pokud by platba za tzv. státní pojištěnce zůstala stejná, systém veřejného zdravotního pojištění by v příštím roce nevyhnutelně zkolaboval.
 
 
Vážený pane premiére, v současnosti existují tři návrhy na zvýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce:
 
1. Zvýšení o 50,-- Kč, tedy na částku 773,-- Kč měsíčně cestou zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na 5 725,-- Kč. Tato valorizace by přinesla zdravotnictví v roce 2014 celkem cca 3,7 mld. Kč.
2. Zvýšení o 77,-- Kč, tedy na částku 800,-- Kč měsíčně cestou zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na 5 925,-- Kč. Tato valorizace by přinesla zdravotnictví v roce 2014 celkem cca 5,7 mld. Kč.
3. Zvýšení o 98,-- Kč, tedy na částku 821,-- Kč měsíčně cestou zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na 6 081,-- Kč. Tato valorizace by přinesla zdravotnictví v roce 2014 celkem cca 7,3 mld. Kč.
 
    Česká lékařská komora plně podporuje návrh ministra zdravotnictví MUDr. Holcáta na zvýšení tzv. zástupné platby státu zdravotním pojišťovnám za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel ČR o 98,-- Kč měsíčně, tedy ve variantě číslo 3, která jediná přinese zdravotnictví více než pouhou kompenzaci nákladů spojených s růstem sazeb DPH.
 
    Vážený pane premiére, vedle valorizace platby pojistného za tzv. státní pojištěnce existují samozřejmě i další způsoby jak systém veřejného zdravotního pojištění stabilizovat. Jedná se například o odkup nedobytných pohledávek pojišťoven ze strany státu, o bezúročnou půjčku, o další předsunutou platbu státu i o mobilizaci zbytků finančních rezerv z účtů některých resortních pojišťoven. V každém případě je však valorizace platby za tzv. státní pojištěnce nevyhnutelnou. 
 
   Vážený pane premiére, pokud byste měl pochybnosti o závažnosti finanční krize českého zdravotnictví, jsem připraven jednat s Vámi o konkrétních dopadech restriktivní tzv. úhradové vyhlášky ministra Hegera na dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. V každém případě však věřím, že Vy osobně spolu s panem ministrem financí Fischerem a ministrem zdravotnictví Holcátem českému zdravotnictví pomůžete.
 
     
     S uctivým pozdravem 
 
MUDr. Milan Kubek v.r.
prezident České lékařské komory
 
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy