Nastavení cookies

Opravník nepravd šířených MZd o petici za zachování kvalitního zdravotnictví

20.02.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Ministerstvo zdravotnictví vydalo tzv. Výkladový slovník pro čtení petice ČLK. ČLK si dovoluje vydat Opravník nepravd MZd v tomto slovníku.

 

Petice občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví

Chceme kvalitní zdravotnictví

Petice

·      My, níže podepsaní občané České republiky, důrazně žádáme, aby byla zachována dostupná kvalitní zdravotní péče, která je nyní ohrožena neodpovědnými kroky vlády a ministerstva zdravotnictví.

Tisková zpráva MZ ČR

MZ ČR plně respektuje právo lékařů vyjádřit svůj nesouhlas, nelze ale připustit, aby v této hře byli rukojmími právě pacienti. S rozpaky z těchto důvodů ministerstvo vnímá předloženou petici.

Vztah lékaře a pacienta jistě není možné vnímat jako rovnocenný, pacient je na péči lékaře závislý. Nakolik je etické vyžadovat podpis na petiční arch v ordinaci, je otázkou. Zároveň MZ ČR musí upozornit na míru korektnosti textu petice. Resort proto v této souvislosti připravil „Výkladový slovník pro čtení petice ČLK“, který umístil na webové stránky.

Skutečnost:

   Politici by neměli dělat z občanů nesvéprávné hlupáky. Občané si zdravotnictví platí, mají tedy právo vyjádřit se k jeho kvalitě.

 

Petice

·      Nesouhlasíme s dalším snižováním veřejných výdajů na zdravotnictví.

Tisková zpráva MZ ČR:

ČLK tvrdí, že výdaje na zdravotnictví 3 roky po sobě klesají. Zapomněla ale dodat dva podstatné momenty. Jednak ten, že srovnává čísla zahrnující veškeré výdaje na zdraví, tedy i ty, které jdou z kapes každého z nás, například na zubní pastu, autolékárničku, doplňky stravy, vitamíny apod. To, že tyto nákupy domácností v posledních letech stagnovaly či mírně klesaly, vzhledem k ekonomické situaci snad nikoho nepřekvapí. Druhou podstatnou (a zamlčenou) skutečností je fakt, že tyto celkové výdaje sice v posledních třech letech skutečně klesají zhruba u půl miliardy ročně, na druhou stranu ale jen mezi roky 2008 – 2009 skokově narostly o 27 miliard korun. A podobný trend vykazovaly i v letech předcházejících roku 2008. Tvrzení o snižování výdajů na zdravotnictví je nekorektní i s přihlédnutím k faktu, že výdaje hrazené zdravotními pojišťovnami rostou každoročně o několik miliard neustále, tedy i v posledních letech hospodářského útlumu.

Skutečnost:

   Výdaje na zdravotnictví klesají již tři roky po sobě. Pokles podílu HDP plynoucího do zdravotnictví je důkazem, krizi dopadá na zdravotnictví s větší tvrdostí, než je nutné.

 

Výdaje na zdravotnictví klesají

 

Výdaje v mld. Kč

Výdaje jako % HDP

2009

291

7,80 %

2010

289

7,66 %

2011

288

7,58 %

   Díky nečinnosti docenta Hegera, který nehájí zájmy svěřeného resortu a spíše než jako ministr zdravotnictví vystupuje jako loajální náměstek ministra financí Kalouska, se zdravotnictví ekonomicky propadá. Hospodaření zdravotních pojišťoven končí negativní bilancí již tři roky po sobě.

Saldo zdravotních pojišťoven

2007

+ 17,198 mld. Kč

2008

+ 10 768 mld. Kč

2009

- 6 431 mld. Kč

2010

- 6 934 mld. Kč

2011

- 5 156 mld. Kč

 

Petice:

·      Nechceme platit stále více za předražené léky.

Tisková zpráva MZ ČR:

Za předražené léky nechce platit nikdo, současná vláda však udělala pro zlevnění léků maximum. Stagnující ceny léků je možné doložit na datech zdravotních pojišťoven, kdy od roku 2008 nedošlo k významnějšímu nárůstu ceny. Léky jsou rovněž jedním z nejpomaleji rostoucích segmentů oproti například péči ambulantních specialistů či nemocnic.

Skutečnost:

   Revize maximálních cen a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění měl SÚKL provádět každoročně. S požehnáním ministerstva zdravotnictví tuto svoji povinnost neplnil. Ministr Heger situaci “vyřešil” tím, že umožnil revize provádět pouze jedenkrát za tři roky. Tím legalizoval skutečnost, že jak pojišťovny, tak pacienti musí platit za léky více, než je nezbytně nutné. Další důkazem jak jde ministerstvo na ruku farmaceutickým firmám zablokování takzvaných elektronických aukcí, které by mohly tlačit firmy ke snižování cen.

 

Petice:

·      Nechceme cestovat zbytečně daleko k lékaři nebo do nemocnice.

Tisková zpráva MZ ČR:

Geografická dostupnost zdravotní péče je v ČR poprvé v historii zajištěna díky nařízení o místní a časové dostupnosti, které stanoví maximální přípustné dojezdové doby. Nikdy předtím takto jasně dostupnost definována nebyla. Petiční výbor již však neříká nic o ekonomické únosnosti vydržování poloprázdných ambulancí.

Skutečnost:

   Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb ze dne 29.8.2012 umožní pojišťovnám provést drastickou redukci sítě zdravotnických zařízení hluboko pod současnou úroveň. Podle této právní normy, s níž nesouhlasila ani ČLK, ani odborné společnosti, může pacient cestovat k nejbližšímu praktickému lékaři až 35 minut jízdy autem, k internistovi 45 minut a například ke kardiologovi či psychiatrovi celou hodinu, na alergologii hodinu a půl a na infekci 2 hodiny.

   Poloprázdné ambulance nikdo “nevydržuje”, což musí úředníci ministerstva dobře vědět. Ambulantní specialisté jsou placeni za výkony, a pokud nepracují, nedostávají od pojišťoven žádné peníze. Praktičtí lékaři navíc pobírají tzv. kapitaci za registrované pacienty, přičemž platí, že každý klient zdravotní pojišťovny se může registrovat pouze u jednoho jediného praktického lékaře. Pokud tedy praktický lékař nemá pacienty, o které by se staral, také nedostává od pojišťoven žádné peníze. Ministerstvo zneužívá neinformovanosti občanů a lživým tvrzením se je snaží štvát pacienty proti lékařům.

 

Petice:

·      Požadujeme zvýšení částky, kterou stát z našich peněz platí zdravotním pojišťován za děti, důchodce a nezaměstnané.

Tisková zpráva MZ ČR:

Nejde o nic jiného než o výzvu ke zvýšení zdravotního pojištění, které platí každý pracující člověk. Stát přeci nemá vlastní peníze, má jen ty, které vybere od občanů. Požadavek lze naplnit buď zvyšováním schodku státního dluhu, nebo zvýšením daní. České zdravotní pojištění jako solidární systém přirozeně funguje tak, že zaměstnanci „dotují“ péči nepracujícím skupinám obyvatelstva.

Skutečnost:

   Platba za tzv. státní pojištěnce, tedy důchodce, děti a nezaměstnané (61 % populace) zůstává již čtvrtým rokem stejná a to pouhých 723,-Kč měsíčně. Stát, který na jedné straně neustále zvyšuje daně, tuto platbu odmítá valorizovat a dostává se tak do pozice největšího dlužníka zdravotního pojištění. Jeho platby tvoří pouhých 24 % příjmů systému veřejného pojištění.

 

Stát = největší dlužník

 

Měsíční pojistné

Zaměstnanec včetně příspěvku zaměstnavatele (průměr)

3 088,- Kč

OSVČ (průměr)

1 260,- Kč

Osoba bez zdanitelných příjmů

1 080,- Kč

Státní pojištěnci

723,- Kč

 

   Zdravotnictví však stát rovněž ožebračuje prostřednictvím zvyšování DPH a přesunem řady zboží ze snížené do základní sazby DPH.

 

Petice:

·      Požadujeme, aby zdravotní pojišťovny z našich peněz platily lékařům v plné výši za veškerou péči, kterou my pacienti potřebujeme.

Tisková zpráva MZ ČR:

Rozhodně nehrozí to, že by pacienti museli za standardní péči platit v hotovosti u lékaře. Za péči poskytnutou v rámci pojištění nesmí lékař od pacienta vybírat žádný poplatek (pokud nejde o přesně vymezené nadstandardy). Každý lékař má stanoveny limity výdajů (prostředky, které může za vyšetření účtovat zdravotním pojišťovnám svých pacientů), ale už ty samy o sobě jsou nastaveny tak, aby pokryly léčbu i chronicky či komplikovaně nemocných pacientů, tedy zlomku těch nejtěžších případů. I v případě, že by tyto limity byly lékařem z objektivních důvodů (nutnosti dalších vyšetření či předepsání dražších léků) překročeny, jsou pojišťovny povinny jednat s lékařem o navýšení plateb a pokud jsou náklady nezbytné, tak je také proplatit. Ministerstvo zdravotnictví nepopírá, že se snaží na výdajích šetřit, rozhodně ale odmítá, že by tak činilo na pacientech, resp. na jejich péči.

Skutečnost:

   Pojišťovny platí ambulantním specialistům zdravotní péči v cenách podle vyhlášky zvané seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pouze do limitu 98 % výkonů plně hrazených v roce 2011, tedy do limitu výkonů provedených v roce 2009. Úhradové mechanismy nastavované ministerstvem jsou sice velmi nepřehledné, ale nemohou zakrýt skutečnost, že za stále větší část své práce dostávají ambulantní specialisté zaplaceno z pouhých třiceti procent. Perverzní systém úhrad je nastaven tak, že čím je lékař pracovitější, čím je pečlivější a vůči svým pacientům zodpovědnější, tím tvrději je ministerskou vyhláškou trestán. Zkrácení časů některých vyšetření v novele seznamu zdravotních výkonů navíc způsobí, že lékaři se budou moci svým pacientům věnovat pouze kratší čas a například internisté zároveň dostanou za svá vyšetřeni o čtvrtinu méně než dosud.

 

Petice:

·      Za své peníze chceme kvalitní zdravotní péči. Proto žádáme, aby nás naši lékaři mohli léčit podle svých znalostí a v souladu se svým svědomím a nikoliv podle diktátu úředníků zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.

Tisková zpráva MZ ČR:

Lékaři podle platné legislativy ani jinak léčit nemohou – podrobněji i předchozí odpověď.

Skutečnost:

   Lékaři jsou pojišťovnami a ministerskými vyhláškami tlačeni k tomu, aby šidili své pacienty. Pokud lékař překročí limity stanované pojišťovnami, musí větší či menší část léků a potřebných vyšetření platit ze svého. Limitem jsou náklady z roku 2011 a vyhláška tak nezohledňuje rozvoj medicíny s novými, účinnějšími, ale bohužel také dražšími léky.

 

Petice:

·      Požadujeme právo svobodně si volit svého lékaře a nemocnici. Nesouhlasíme s tím, aby nám je mohli vzít úředníci zdravotních pojišťoven.

Tisková zpráva MZ ČR:

Žádný krok tímto směrem plánován není a ani nebyl. Jedná se o pouhé strašení ze strany petičního výboru. Na druhou stranu pojišťovny ze zákona musí zajistit svým pojištěncům zdravotní péči a proto když se na ně obrátí některý pojištěnec, že se mu nedostává péče, tak musí jednat.

Skutečnost:

   Ministerstvo přesvědčilo pojišťovny, aby uzavřely kartelovou dohodu a společně se snažily redukovat síť nemocnic. Odpor pacientů, zaměstnanců, lékařů i regionálních politiků jim v tom zabránil. Na rok 2014 připravují pojišťovny společně s ministerstvem vypovězení smluv ambulantním zdravotnickým zařízením. Cílem je redukce sítě soukromých lékařů a jejich náhrada zdravotnickými řetězci. Pokud pacienti nyní svým lékařům nepomohou, může se jim snadno stát, že je o jejich lékaře, k němuž mají důvěru, pojišťovny připraví. Ředitel VZP Ing. Kabátek se nechal veřejně slyšet, že by se pojišťovna mimo jiné ráda zbavila lékařů, kteří jsou pro ni drazí, tedy těch, kdo odmítají škudlit na svých pacientech. Podle ČLK by o existenci a prosperitě zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů neměli rozhodovat úředníci pojišťoven, ministerstva či krajů, ale zájem pacientů o jejich služby. Zdravotnictví přece nepatří ani pojišťovnám, ani úředníkům a politikům, patří občanům, kteří si je platí prostřednictvím pojištění a daní.

 

Petice:

·      Důvěřujeme svým lékařům a podporujeme jejich snahu zachovat v České republice kvalitní zdravotní péči pro každého.

Tisková zpráva MZ ČR:

Ministerstvo zdravotnictví má rovněž plnou důvěru k odborným kvalitám českého lékařstva a podporuje jejich snahu o zachování kvalitní zdravotní péče pro každého. O něco menší důvěru ale bohužel budí kroky vedení ČLK, která opakovaně (jen vloni třikrát) hrozí pacienty krachem zdravotnického systému.

Skutečnost:

   ČLK nevyhrožuje krachem zdravotnictví. Upozorňujeme na pokles dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče způsobený chybnou politikou ministra Hegera a vlády, jejímž je členem. Pokud ministerstvo hovoří přímo o hrozícím krachu zdravotnictví, pak mimoděk prozrazuje ze svých plánů více, než co my zatím tušíme.

 

Petice:

·      Ministr zdravotnictví Leoš Heger sice takzvaně „reformuje“ zdravotnictví, přitom se ale na nic neptá ani pacientů, ani lékařů. Nehájí zájmy nás, občanů.  

Tisková zpráva MZ ČR:

Nechme stranou povinnost vyslechnout a vypořádat všechny zásadní připomínky každého předkládaného zákona (tuto povinnost MZ ČR pochopitelně bezezbytku plní). Kromě toho ministr Leoš Heger bere v potaz připomínky odborné veřejnosti i pacientů velmi vážně. Konkrétně v den vyhlášení této petice jednal ministr se zástupci jednotlivých pacientských organizací. Je paradoxní, že někteří členové petičního výboru, kteří byli také přizváni, aby zde mohli předložit své požadavky, dali přednost mediální prezentaci na tiskové konferenci Petičního výboru.

Skutečnost:

Úmyslné svolávání “jednání”, která nemají žádný obsah a smysl, na stejný čas, kdy jsou ohlášeny tiskové konference subjektů, které mají k činnosti ministerstva výhrady, je již okoukaným trikem ministerstva zdravotnictví, trikem, na který již nikdo nenaletí.

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy