Nastavení cookies

Prohlášení Vědecké rady k úhradám vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné

06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Vědecká rada ČLK projednala na svém zasedání návrh na změnu způsobu úhrady vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné.

 

Návrh, na kterém se v rámci Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2013 shodli soukromí ambulantní gynekologové se zdravotními pojišťovnami, aniž by získali souhlas zástupců dotčených odborností (dětská kardiologie, lékařská genetika, zobrazovaní metody) přináší pro pacienty nebezpečnou změnu, podle které by vyšetření těhotných již nehradily zdravotnickým zařízením přímo zdravotní pojišťovny, ale indikující gynekologové z finančního rozpočtu placeného jim zdravotními pojišťovnami formou tzv. agregované platby.

   Vědecká rada považuje snahy zavádět tento princip (tzv. fund holding) úhrady zdravotní péče do našeho zdravotnictví za velice nebezpečné, neboť by lékaři byli pozitivně finančně motivováni k omezování péče o své pacienty. Zavedení tohoto principu by vytvořilo obrovský tlak na lékaře, aby opustili etické principy svého povolání, což by v konečném důsledku ohrozilo pacienty.

   Zavádění tohoto způsobu úhrady screeningových vyšetření v péči o těhotné ženy, kdy bude gynekologem indikována péče o těhotné v odbornostech lékařská genetika, dětská kardiologie, laboratoř lékařské genetiky a radiologie a zobrazovací metody (sonografie) hrazena z fondu spravovaného indikujícím lékařem, by s velkou pravděpodobností snížilo dosavadní špičkovou úroveň prenatální péče v našem státě. Realizace tohoto návrhu by nevedla k úsporám veřejných prostředků, ale naopak ke zvýšení výdajů zdravotního i sociálního systému v souvislosti s nárůstem počtu dětí narozených s vrozenými vývojovými vadami.

Lékařská komora nemůže souhlasit s tímto útokem na autonomii lékařů v jejich rozhodování o způsobu léčení pacientů. Lékaři nemohou být ekonomicky závislí na tom, kolik peněz ušetří na svých pacientech. Porušení tohoto etického imperativu, který hájí všechny profesní lékařské samosprávy na světě, by mohlo medicínu zavést na scestí a poškodit pacienty.

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy