Nastavení cookies

Chcete kvalitu? Hledejte certifikát "Nemocnice 21. století".

19.04.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Tisková zpráva, předaná novinářům na tiskové konferenci ČLK.

Personální vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví ohrožuje bezpečnost pacientů

 

1) Vedoucí lékař (primář) nemusí již mít podle ministerské vyhlášky licenci ČLK, tedy nemusí mít po složení atestace již žádnou další praxi.

ČLK požaduje pro vedoucí lékaře minimálně 8 let praxe. Podle Mz se bude moci primářem stát lékař 5 let po promoci

 

2) Nemocnice nemusí podle vyhlášky disponovat takovým počtem lékařů, který by umožnil zajištění provozu včetně pohotovostních služeb v souladu se zákoníkem práce. 

ČLK trvá na dodržování zákoníku práce i Evropské směrnice o pracovní době. Tyto právní normy chrání bezpečnost pacientů, neboť přepracovaní lékaři častěji chybují.

 

3) Jeden lékař je ve vyhlášce současně započítáván jak do počtu lékařů zajišťujících péči na lůžkovém oddělení, tak mezi lékaře na operačních sálech i do počtu lékařů zajišťujících provoz ambulancí. 

ČLK nevěří v trojjedinost lékařů. Lékař jako fyzická osoba se nemůže rozdělit a pracovat současně na několika místech najednou.

 

4) Počty lékařů (i ostatního zdravotnického personálu) jsou ve vyhlášce příliš nízké a to nejenom během ÚPS (jedna zdravotní sestra na 40 pacientů), ale i během řádného provozu. 

Podle ČLK je kvalitní ošetřovatelská péče základním předpokladem spokojenosti pacientů a úspěšnosti léčebného procesu. Bez dostatečného počtu kvalifikovaných lékařů není možné zajistit kvalitní a pro pacienty bezpečnou zdravotní péči.

Např. Chirurgie

Příklad č. 1 -     30 lůžek s příjmovou ambulancí + 1 operační sál                

Vyhláška Mz:         3xL3 + 2,2xL2 + 1xL1 = 6,2 lékaře                     

                                Otázka pro Mz: Jak se rozděluje lékař na desetiny?

Doporučení ČLK:    4xL3 + 2L2 + 1xL1 = 7 lékařů    nebo     3xL3 + 3xL2 + 1xL1 = 7 lékařů

Příklad č. 2 -     60 lůžek s příjmovou ambulancí + 2 operační sály + další ambulance

Vyhláška Mz:          4,8xL3 + 2,6xL2 + 1,4 L1 = 8,4 lékaře 

                                  Otázka pro Mz: Jak se rozděluje lékař na desetiny?

Doporučení ČLK:      5xL3 + 3xL2 + 2xL1 = 10 lékařů    nebo     4xL3 + 4xL2 + 2xL1 = 10 lékařů 

L1 = lékař čerstvý absolvent fakulty                                                                                                                          

L2 = lékař s certifikátem o absolvování základního vzdělávacího kmene, tedy 2 roky po ukončení studia

L3 = lékař se specializovanou způsobilostí, tedy s atestací

 

5) V rámci tzv. společného lůžkového fondu se mohou o pacienty starat lékaři jiných odborností na základě pouhého absolvování dva roky trvajícího společného základního vzdělávacího kmene. Lékař s příslušnou specializací by na oddělení docházel pouze na vyžádání. 

Ministerstvo těmito pravidly zpochybňuje systém specializací a atestačních zkoušek. ČLK trvá na tom, že lékař může poskytovat pouze takovou zdravotní péči, na kterou má kvalifikaci. Ignorováním lékařských specializací by došlo k návratu české medicíny na úroveň druhé poloviny 19. století.

 

6) Ústavní pohotovostní službu (dále ÚPS) ve všední den odpoledne a v noci, o víkendech i o svátcích může podle ministerské vyhlášky zajišťovat samostatně lékař s atestací v jiném oboru, pokud má jeho atestační obor společný základní dvouletý vzdělávací kmen s oborem, kde lékař službu zajišťuje. Obdobně může například ortoped zajišťovat ÚPS na chirurgii nebo neurolog na interně (ortopedie přitom nemá s chirurgií dokonce ani společný vzdělávací kmen a obdobně neurologie nemá společný vzdělávací kmen s internou). 

Ministerstvo těmito pravidly zpochybňuje systém specializací a atestačních zkoušek. ČLK trvá na tom, že lékař může poskytovat pouze takovou zdravotní péči, na kterou má kvalifikaci.

 

7) ÚPS může, a to i v případě akutní péče, zajišťovat samostatně nekvalifikovaný lékař bez atestace po absolvování pouhých dvou let praxe s tím, že kvalifikovaný lékař bude v případě potřeby přítomen do 20 minut. 

ČLK zásadně trvá na tom, že ÚPS může samostatně zajišťovat pouze lékař kvalifikovaný v daném oboru. Lékaři bez specializované způsobilosti v daném oboru mohou pracovat pouze pod dohledem kvalifikovaného kolegy.

 

8) Jeden lékař může zajišťovat ÚPS i na několika odděleních a to do počtu 90 lůžek ve standardní akutní péči a až 250 lůžek v péči následné.  Jeden lékař může zajišťovat ÚPS pro 15 lůžek na jednotkách intenzivní péče a pro 8 lůžek na oddělení ARO. 

ČLK upozorňuje, že zvládnout kvalitně takový objem práce není možné. ČLK varuje lékaře před tím, aby se nenechali vmanipulovat do situace, kdy by zajišťovali zdravotní péči tímto způsobem, který je podle stanoviska ČLK „non-lege artis“.

 

Vyžadujte kvalitu – hledejte logo „Nemocnice 21. století„

Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních sester, i kritickou personální situaci některých lůžkových zdravotnických zařízení.

Česká lékařská komora nesouhlasí s vyhláškou č. 99/2012 Sb., O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, neboť tato vyhláška není ze strany Ministerstva zdravotnictví řešením problému ohrožujícího bezpečnost pacientů, ale pouhou legalizací současné personální devastace některých zdravotnických zařízení.

Česká lékařská komora nabízí zřizovatelům a majitelům nemocnic bezplatné provedení personálního auditu v jejich zdravotnickém zařízení. „Nemocnice 21. století“ je jediným certifikátem kvality, který prokazuje dostatečný počet a odbornost lékařů v nemocnici. Tento certifikát nelze koupit, profesní lékařská samospráva, která ze zákona dbá na kvalitu lékařské péče, jej uděluje bezplatně. Také tím se tento certifikát kvality odlišuje od nejrůznějších komerčních akreditací.

Česká lékařská komora vyzývá občany, aby ve vlastním zájmu vyhledávali ošetření v nemocnicích, které splňují podmínky udělení certifikátu kvality – Nemocnice 21. století. Pouze u těchto nemocnic garantuje ČLK občanům, že budou léčeni dostatečným množstvím patřičně kvalifikovaného zdravotnického personálu a že se jim tedy dostane péče na úrovni 21. století. 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD – viceprezident a předseda Vědecké rady ČLK

 

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy