Nastavení cookies

Pacienti a lékaři společně proti omezování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče

22.02.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Česká lékařská komora a Svaz pacientů ČR společně protestují proti záměru Ministerstva zdravotnictví ČR snížit dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče garantované občanům na základě veřejného zdravotního pojištění a upozorňují, že některé přijímané zákony i podzákonné právní normy jsou podle jejich názoru v rozporu s Ústavou ČR.

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,

Česká lékařská komora,

Svaz pacientů ČR

společně protestují proti záměru Ministerstva zdravotnictví ČR snížit dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče garantované občanům na základě veřejného zdravotního pojištění a upozorňují, že některé přijímané zákony i podzákonné právní normy jsou podle jejich názoru v rozporu s Ústavou ČR.

 

Zhoršení dostupnosti zdravotní péče

NRZP ČR, ČLK a Svaz pacientů ČR nesouhlasí s návrhem nařízení vlády, které umožní redukci současné sítě zdravotnických zařízení v některých oborech a regionech až o 90%, tedy na pouhých 10% současného stavu. ČLK trvá na svém odborně podloženém stanovisku, že návrh omezující práva občanů – klientů veřejných zdravotních pojišťoven, nezaručuje poskytování lékařské péče způsobem lege artis.

NRZP ČR, ČLK a Svaz pacientů ČR nesouhlasí rovněž s  navrženými lhůtami časové dostupnosti plánované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neboť tyto lhůty jsou většinou mnohem delší, než v současnosti.

 

Zhoršení kvality a bezpečnosti zdravotní péče

NRZP ČR, ČLK a Svaz pacientů ČR nesouhlasí s návrhem vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR upravující minimální požadavky na personální zabezpečení zdravotnických služeb. Plánované drastické snížení počtu kvalifikovaného personálu v nemocnicích sice umožní snížení osobních nákladů, avšak za cenu ohrožení zdraví a bezpečnosti pacientů.

ČLK nesouhlasí s tím, aby mohli samostatně zajišťovat ústavní pohotovostní službu čerství absolventi lékařských fakult bez potřebné praxe a specializace. ČLK nesouhlasí s tím, aby lékaři mohli zajišťovat péči také v jiných oborech, než které odpovídají jejich kvalifikaci. Návrh Ministerstva zdravotnictví je popřením smyslu specializačního vzdělávání lékařů a je v rozporu se zvyklostmi ostatních států EU.

 

Absence demokratické diskuse se zástupci občanů

NRZP ČR, ČLK a Svaz pacientů ČR upozorňují, že Ministerstvo zdravotnictví ve svých návrzích nadřazuje ekonomické zájmy zdravotních pojišťoven nad zájmy občanů, které by mělo hájit.

NRZP ČR, ČLK a Svaz pacientů ČR zároveň protestují proti způsobu, jakým Ministerstvo zdravotnictví právní normy připravuje.  Návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení ministerstvo s představiteli pacientů a zdravotníků, tedy s těmi, koho se tyto právní normy nejvíce týkají, buď vůbec nekonzultuje, a nebo stanovuje úmyslně pro vypracování připomínek lhůty tak krátké, že prakticky vylučují kvalifikovanou diskusi a přípravu oponentních návrhů. Připomínky zaslané k připravovaným právním normám pak často nebývají vypořádány vůbec, a nebo jsou pouze plošně bez jednání odmítnuty.

NRZP ČR, ČLK a Svaz pacientů ČR vyzývají ministra zdravotnictví, aby obnovil standardní demokratickou diskusi o připravovaných změnách v resortu zdravotnictví a aby přestal ignorovat názory občanů – pacientů i lékařů.

 

Bc. Václav Krása                                     MUDr. Milan Kubek                  Luboš Olejár

Předseda Národní rady osob                        prezident                              prezident

se zdravotním postižením ČR          České lékařské komory          Svazu pacientů ČR

Název Velikost
Pacienti a lékaři společně proti omezování dostupnosti.pdf 594 kB
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy