Nastavení cookies

16.9.2010 - Lékařské kapacity nesouhlasí s návrhem změn tarifních platů zdravotníků

29.04.2011 |
Prohlášení Vědecké rady ČLK k navrhovaným změnám tarifního platového systému pro zdravotníky
Na základě dostupných informací Vědecká rada ČLK i při vědomí ekonomické situace v naší zemi nesouhlasí s navrhovaným změnami tarifního platového systému, které povedou ke snížení reálné mzdy zdravotníků. Jakákoliv změna ohodnocení zdravotníků nezmění státní finance! Zdravotníci, na rozdíl od jiných státních zaměstnanců, jsou placeni z prostředků zdravotních pojišťoven.

Navrhovaný přesun prostředků z nárokové části mzdy do nenárokové může ohrozit personální stabilizaci nemocnic a tím i úroveň zdravotní péče, která je na mnoha místech již dnes kritická. Nemocnice v současné době nejsou schopny naplnit plánovaný počet kvalifikovaných lékařů. V případě nižší nárokové části mzdy hrozí jejich další odchod z republiky.

Vědecká rada ČLK, jakožto jeden z garantů úrovně odborné péče, má obavu z jejího ohrožení, a proto vydává toto prohlášení.

V Praze dne 9.9.2010

Podepsalo těchto 43 členů VR ČLK:
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
Prim. MUDr. Martin Čihař
Doc. MUDr. Václav Dostál
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
MUDr. Pavel Horák, CSc.,MBA
Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
MUDr. Věra Hořínová
Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
prim. MUDr. Jaromír Cheníček
zást. prim. MUDr. Anna Jedličková
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.
MUDr. Eva Králíková, CSc.
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
MUDr. Pavel Kubíček
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA
MUDr. Ján Lešták, CSc.
MUDr. Ota Mach
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. - viceprezident ČLK
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
MUDr. Jan Pajerek
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc.
MUDr. Václav Runt
MUDr. Zdeněk Schwarz
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Slavík
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc.,MBA
Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc.,MBA
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA
Prof. MUDr. Jan Žaloudík. CSc.

Nepodepsali tito 3 členové VR ČLK:
Prof. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
prim. MUDr. Aleš Herman, Ph.D. - předseda VR ČLK
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy