Nastavení cookies

15.4.2010 - SÚKL neplní povinnosti uložené zákonem

29.10.2010 |
a zdravotnictví kvůli tomu přichází o miliardy.

Tiskové prohlášení prezidenta ČLK – reakce na tiskovou konferenci SÚKL

Zákon č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, mimo jiné ukládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv provádět u všech léků každoročně revizi úhrad. (Slovo úhrada je nutno chápat jako cena léku placená z prostředků zdravotnictví.) Poslední předchozí změny úhrad byly projednávány na přelomu let 2006/2007. V mezidobí česká koruna posílila svůj kurz a na trh přišly nové generické léky. To jsou dva základní důvody, proč by revize musela výrazně snížit ceny placené z veřejných prostředků téměř u všech léků. Tedy pokud by ji SÚKL provedl.
Státní ústav pro kontrolu léčiv však zákonem uložený úkol nesplnil. Tuto skutečnost potvrzuje i jeho vlastní tisková zpráva z 13. dubna 2010. V této zprávě SÚKL udává, že z 9037 kódů léků revize úhrad k 1. dubnu 2010 nabyla právní moci u 1270 položek, u dalších 1400 probíhá odvolací řízení. Přičemž u několika stovek položek podle doznání SÚKLu řízení o revizi ještě vůbec nebylo ani zahájeno. V souvislosti s touto zprávou SÚKLu je nutno zdůraznit, že dle zákona první revize úhrad všech léků měla proběhnout již do konce roku 2008. Nestalo se tak. SÚKL povinnost uloženou zákonem nesplnil.
Jestliže v současnosti SÚKL spočítal, že u 1270 položek, u nichž revize již nabyla právní moc, představuje roční úspora 2,4 miliardy korun, lze podle shodné logiky odhadovat, že revize všech léků by ročně ušetřila nejméně 10 miliard. A těchto 10 miliard v roce 2009 zaplatilo české zdravotnictví navíc pouze proto, že SÚKL nesplnil povinnost uloženou zákonem, přičemž toto neplnění zákonné povinnosti je z obtížně vysvětlitelných důvodů Ministerstvem zdravotnictví tolerováno. Další finanční ztráty utrpí české zdravotnictví i v roce 2010, neboť u značného počtu léků stále ještě platí úhrady, jež jsou v rozporu se zákonem!
Údajná přílišná pracnost úkolu nemůže být omluvou neplnění zákona a to zejména za situace, kdy neplnění zákona poškozuje veřejné finance a naše zdravotnictví. V této souvislosti je přesto dobře připomenout, že dřívější fungující systém stanovování maximálních cen léků i maximální výše jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění rozvrátila otrocká transpozice dvacet let staré Evropské směrnice do našeho právního řádu, kterou prosadil senátor MUDr. Julínek.

13. 4. 2010
MUDr. Milan Kubek

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy