Nastavení cookies

Praha, Kardiocentrum FNKV a 3. LF UK Praha. Angiologické odd. III. interní kliniky

Číslo akreditace 0075/12/2009
Datum vydání 15.01.2009
Datum ukončení 15.01.2016
Ulice a č.p. Šrobárova 50
Město Praha 10
10034
Školitelé Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc., MUDr. Zuzana Sommerová, Ph.D., MUDr. František Staněk, CSc.
Lék. výkony F 021
Poznámka MUDr. František Staněk, CSc., licence školitele od 24. 1. 2015, akreditace na léčebnou metodu F 021 od 2. 10. 2015 spadá pod č. akreditaci 0004/12/2015, FN KV Kardiocentrum!!!!
Kategorie

Sekce ČLK

 
Koronavirus informace o pandemii Ukrajina
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy