Seznam školitelů dle SP č. 12

Seznam školitelů dle SP č. 12


Název:
Jméno školitele:
Výkony:
Název Č.akreditace
Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy0051/12/2018
Praha, I.klinika TRN VFN a 1. LF UK0052/12/2012
Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oddělení intervenční kardiologie0054/12/2013
Praha, Fakultní nemocnice Motol, Pneumologická klinika0055/12/2012
Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Kardiologické oddělení - neinvazivní kardiologie0056/12/2014
Brno, Dětská oční klinika Fakultní nemocnice Brno0058/12/2012
Praha, IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze0059/12/2012
Praha, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, II. interní klinika0060/12/2016
Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní klinika0061/12/2014
Jablonec nad Nisou, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Ambulance dětské gastroenterologie a výživy0065/12/2015
Hradec Králové, FN Hradec Králové a 2. interní klinika, Subkatedra gastroenterologie LF UK0067/12/2016
Praha, Nemocnice Na Bulovce - I. interní odd., gastroenterologie0070/12/2014
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice a.s., Kardiocentrum0071/12/2016
Praha, IPVZ, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, Subkatedra gastroenterologie IPVZ0072/12/2015
Praha, Nemocnice Na Homolce, Interní oddělení gastroenterologie a hepatologie0073/12/2017
Praha, VFN v Praze, II. interní klinika kardiologie a angiologie0074/12/2017
Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Kardiochirurgické centrum0076/12/2016
Praha, Ústřední vojenská nemocnice Praha 0077/12/2017
Třinec, Nemocnice Podlesí, a.s.0078/12/2017
Praha, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Centrum onkologické prevence0079/12/20171-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80