Seznam školitelů dle SP č. 12

Seznam školitelů dle SP č. 12


Název:
Jméno školitele:
Výkony:
Název Č.akreditace
Praha, FN Motol,Interní klinika - endoskopické centrum0002/12/2015
Praha, FN Královské Vinohrady, Kardiocentrum0004/12/2015
Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, Subkatedra gastroenterologie IPVZ0005/12/2015
Praha, Nemocnice Na Homolce, Kardiologické oddělení0009/12/2015
Praha, Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol0012/12/2017
Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.,Masarykova nemocnice, o.z., Gastroenterologie0014/12/2015
Brno, FN Brno, Interní gastroenterologická klinika0017/12/2018
Praha, IKEM, Klinika hepatogastroenterologie0018/12/2016
Brno, FN Brno, Interní kardiologická klinika0019/12/2015
Olomouc, FN Olomouc, I.Interní klinika0020/12/2016
Brno, FN u sv.Anny v Brně, I. Interní kardioangiologická klinika0021/12/2016
Praha, IKEM, Klinika kardiologie0022/12/2016
Brno, FN u sv.Anny v Brně, I.interní kardio-angiologická klinika0023/12/2018
Ústí nad Labem, KZ, a.s., Masarykova nemocnice, o.z., Gastroenterologie0026/12/2017
Praha, Thomayerova nemocnice, II. interní klinika0027/12/2018
Praha, Všeobecná fakultní nemocnice - IV.interní klinika - Hepatogastroenterologické centrum0028/12/2016
Brno, Úrazová nemocnice v Brně, Endoskopie0039/12/2018
Olomouc, FN Olomouc, II.Interní gastroent. klinika0043/12/2017
Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Kardiovaskulární odělení0044/12/2018
Frýdek-Místek, Nemocnice ve Frýdku - Místku, Dětské oddělení0045/12/20121-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80