Seznam školitelů dle SP č. 12

Praha, Ústřední vojenská nemocnice, Kardiologické odd. Interní kliniky 1.LF UK a ÚVN


Číslo akreditace: 0098/12/2015
Datum vydání: 02.10.2015
Datum ukončení: 02.10.2025
Ulice: U Vojenské nemocnice 1200
Město: Praha 6
PSČ: 169 02
Školitelé: MUDr. Eva Krčová, MUDr. Ivana Marušincová
Lék.výkony: F 015
Poznámka: