Seznam školitelů dle SP č. 12

Praha, IPVZ, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, Subkatedra gastroenterologie IPVZ


Číslo akreditace: 0072/12/2015
Datum vydání: 02.10.2015
Datum ukončení: 02.10.2025
Ulice: Ruská 85
Město: Praha 10
PSČ: 10005
Školitelé: Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Lék.výkony: F 001, F 002, F 003, F 004, F 005, F 006, F 007, F 008
Poznámka: