Seznam školitelů dle SP č. 12

Hradec Králové, FN Hradec Králové a 2. interní klinika, Subkatedra gastroenterologie LF UK


Číslo akreditace: 0067/12/2016
Datum vydání: 27.02.2016
Datum ukončení: 27.02.2026
Ulice: Sokolská 561
Město: Hradec Králové
PSČ: 50005
Školitelé: Prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D., MUDr. Tomáš Douda, Ph.D., MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., Prof. MUDr.. Stanislav Rajchrt, CSc.
Lék.výkony: F 001, F 002, F 003, F 004, F 005, F 006, F 007, F 008
Poznámka: