Seznam školitelů dle SP č. 12

Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní klinika


Číslo akreditace: 0061/12/2014
Datum vydání: 25.01.2014
Datum ukončení: 25.01.2024
Ulice: Sokolská 581
Město: Hradec Králové
PSČ: 50005
Školitelé: Doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D., Doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D., MUDr. Miloslav Tauchman, MUDr. Zdeněk Tušl, MUDr. Měšťan, MUDr. Praus, MUDr. Karel Mědílek, FRCP
Lék.výkony: F 011, F 012, F 013, F 014, F 015
Poznámka: Akreditace od r. 2006