Seznam školitelů dle SP č. 12

Praha, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, II. interní klinika


Číslo akreditace: 0060/12/2016
Datum vydání: 27.02.2016
Datum ukončení: 27.02.2026
Ulice: Šrobárova 50
Město: Praha 10
PSČ: 10034
Školitelé: Doc. MUDr. Pavel Těšínský
Lék.výkony: F 016
Poznámka: