Seznam školitelů dle SP č. 12

Praha, IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze


Číslo akreditace: 0059/12/2012
Datum vydání: 21.06.2012
Datum ukončení: 21.06.2022
Ulice: U Nemocnice 2
Město: Praha 2
PSČ: 12808
Školitelé: Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., MUDr. František Novák, Ph.D.
Lék.výkony: F 016
Poznámka: Akreditace od 16.9.2005