Seznam školitelů dle SP č. 12

Praha, I.klinika TRN VFN a 1. LF UK


Číslo akreditace: 0052/12/2012
Datum vydání: 21.06.2012
Datum ukončení: 21.06.2022
Ulice: Kateřinská 19
Město: Praha 2
PSČ: 12808
Školitelé: MUDr. Jiří Votruba, Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., as. MUDr. Alena Slováková, Doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc.
Lék.výkony: F 018, F 019
Poznámka: Aktreditace od 2.4.2004, prodloužena