Seznam školitelů dle SP č. 12

Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Interní klinika


Číslo akreditace: 0046/12/2018
Datum vydání: 04.05.2018
Datum ukončení: 04.05.2028
Ulice: 17. Listopadu 1790
Město: Ostrava - Poruba
PSČ: 70852
Školitelé: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., MUDr. Pavel Klvaňa, MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Lék.výkony: F 001, F 002, F 003, F 004, F 005, F 006, F 008
Poznámka: