Seznam školitelů dle SP č. 12

Plzeň, FN Plzeň, 1.interní klinika - gastroenterologie


Číslo akreditace: 0041/12/2010
Datum vydání: 23.02.2010
Datum ukončení: 23.02.2017
Ulice: Alej Svobody 80
Město: Plzeň
PSČ: 30460
Školitelé: MUDr. Jana Koželuhová
Lék.výkony: F 001, F 002, F 003, F 005, F 006
Poznámka: