Seznam odborných diagnostických a léčebných metod

Seznam odborných diagnostických a léčebných metod
F001 esofagogastroduodenoskopie
F002 koloskopie a metoda endoskopické polypectomie
F003 endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie / ERCP / a následné therapeutické výkony
F004 endoskopická ultrasonografie
F005 další specializované therapeutické endoskopické metody
F006 endoskopická léčba stenóz jícnu
F007 perkutánní transhepátální cholangiografie a od ní odvozené therapeutické výkony
F008 abdominální ultrasonografie
F009 invazivní diagnostická kardiologie
F010 intervenční kardiologie
F011 trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost
F012 trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost
F013 srdeční elektrofyziologie - diagnostická činnost
F014 srdeční elektrogyziologie - katetrizační ablace
F015 transesofageální echokardiografie
F016 umělá výživa a metabolická péče
F017 kolposkopická expertíza
F018 rigidní a intervenční bronchoskopie
F019 pneumologická cytodiagnostika
F020 vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění
F021 diagnostické a léčebné metody v oboru intervenční angiologie
Nastavení Cookies