Přezkoušení žadatelů o licenci vedoucího lékaře a primáře

Přezkoušení žadatelů o licenci vedoucího lékaře a primáře
Zkušební řád VR ČLK
Otázky oborových komisí VR ČLK k přezkoušení pro získání licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře dle Stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenční řád

z oboru urgentní medicína

z oboru chirurgie
z oboru anesteziologie a intenzivní medicína
z oboru gynekologie a porodnictví
z oboru otorinolaryngologie
z oboru urologie
z oboru radiologie a zobrazovací metody
z oboru ortopedie
z oboru oftalmologie
z oboru neurologie
z oboru dětského lékařství
z oboru dermatovenerologie
z oboru lékařská mikrobiologie

 

Nastavení Cookies