Nastavení cookies

13/12 Kurz z pediatrie

Obsah kurzu

13/12 Kurz z pediatrie

Datum konání: 17. 3. 2012

Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK

Délka:  4 hodiny

DSD / Disorders of sexual development/ aneb Dítě s poruchou vývoje pohlaví v ordinaci PDDL
Koordinátor: Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. 

 

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., Pediatrická klinika 2. LF UK FNM Motol

Prof. mUDr. jan Hořejší, DrSc.

Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., Urologická klinika 1. LF UK VFN

MUDr. Jana Pleskačová

  • Kurz přináší pohled endokrinologa, chirurga, urologa a dalších oborů, které se podílejí na péči o děti s poruchou vývoje pohlaví. Odráží současný stav řešení komplexní problematiky těchto jedinců, kteří vyžadují individuální přístup při řešení svého onemocnění. Záměrem je rozbor problematiky s dopadem na vývoj v dětství, perspektivy v dospělosti, diagnostické a terapeutické možnostmi s  přístupy konzervativními i operačními.
Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy