Nastavení cookies

6/12 Kurz – Váš nevidomý pacient

Obsah kurzu

 

6/12 Kurz – Váš nevidomý pacient

Datum: 18. 2. 2012

Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK

Délka: 6 hodin

Odborní garanti: PhDr. Radek Ptáček, MUDr. Milan Kubek

 

Anotace:

Kurz Váš nevidomý pacient je zaměřen na zvyšování informovanosti lékařů v přístupu k pacientům se zrakovým postižením. Kurz je orientován na nemedicínské aspekty zrakového postižení. Seznamuje s důsledky, které poškození nebo absence zraku přinášejí v osobní a sociální rovině. Cílem semináře je interaktivní formou informovat a naučit dovednostem potřebným pro oboustranně příjemnou spolupráci lékaře a pacienta se zrakovým postižením. Přidanou hodnotou jsou pro účastníky i konkrétní zkušenosti nevidomého lektora. Seminář obsahuje kromě popisných částí (oblasti rehabilitace zrakového postižení) i části zkušenostní (nácvik doprovázení a předvedení kompenzačních pomůcek). V průběhu kurzu jsou účastníci aktivně zapojováni do dění. Seminář je veden tandemem nevidomého a vidícího lektora.

 

Ing. Miroslav Michálek, PhDr. Petr Vojtíšek

  • Obecný úvod do tématu Život bez zraku.
  • Specifika komunikace s nevidomým pacientem.
  • Sebeobsluha osob se zrakovým postižením.
  • Prezentace kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.
  • Odstraňování informačního deficitu.
  •  Prostorová orientace a samostatný pohyb ve zdravotnických zařízeních.
  • Nevidomý pacient v ordinaci.
  • Ukázky a nácvik správného doprovázení nevidomého pacienta.

 

 

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy