Nastavení cookies

53/11 Kurz - Získávání zdrojů pro výzkum a klinickou praxi prostřednictvím grantů a patentů

Obsah kurzu

 

 


Česká lékařská komora
pořádá mimořádný vzdělávací kurz
Získávání zdrojů pro výzkum a klinickou praxi

prostřednictvím grantů a patentů

Česká lékařská komora si Vás dovoluje pozvat na další pokračování zcela mimořádné vzdělávací akce vedené předními světovými odborníky v oblasti biomedicínského výzkumu, ale také v oblasti problematiky duševního vlastnictví v medicíně a získávání prostředků na výzkum a rozvoj klinické praxe. Oproti předchozím seminářům na toto téma, kurz letos nabídne více významných zahraničních odborníků a umožní také individuální konzultace.
Tento kurz a workshop nabídne inovativní vhled do problematiky získávání grantů a zdrojů pro výzkum, a to na univerzitní úrovni, ale i na úrovni malých projektů vznikajících v rámci malých pracovišť či ordinací.
Kurz bude orientován výhradně prakticky na možnosti využívání národních, evropských, ale i světových zdrojů pro financování výzkumů, ale i jeho aplikací v klinické praxi. Významnou a podstatnou částí kurzu budou praktické návody, jakým způsobem přistupovat i k drobným zlepšením v klinické nebo výzkumné praxi (např. diagnostických nebo terapeutických postupů, ale i jakýchkoli jiných praktických činností) z pohledu duševního vlastnictví, jakým způsobem je dovést do podoby patentu a jak následné patenty využít jako zdroj financování klinické praxe nebo dalšího výzkumu.
Přednášející:
George B. Stefano, Ph.D., State University of New York
William Woodford, Ph.D. Fish & Richardson, P.C.
Dr. J. Patrick Finn, Ph.D. Fish & Richardson, P.C.
Bradley R. Larschan, Ph.D. Chief Executive, Bastille LLC
Richard. M. Kream, Ph.D., State University of New York
Přednášející patří k nejvýznamnějším odborníkům jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v právních otázkách. Představují tak zástupce Státní univerzity v New Yorku, ale též jednu z nejvýznamnějších světových právních firem v oblasti duševního vlastnictví - Fish & Richardson, která zastupuje v této oblasti přední světové univerzity a výzkumné instituce.
Kurz a doprovodný seminář je vhodný nejen pro lékaře a výzkumníky univerzitních nemocnic a výzkumných ústavů, ale také pro všechny, které zajímá, jakým způsobem ochránit své originální, třeba i drobné, nápady a jak je využít jako zdroj financování svých dalších projektů.
Celá akce je rozdělena na dvě části. Základní kurz podá systematickým způsobem veškeré informace související se získáváním grantů a patentů z vědeckých i právních hledisek. Doprovodný seminář pak umožní detailnější diskusi i osobní konzultaci konkrétních projektů.
Kurz představuje mimořádnou možnost nejen získat informace od předních světových odborníků v oblasti grantů a patentů ve vědě, ale zároveň s nimi konzultovat vlastní projekty či otázky z dané oblasti.

Základní kurz

Datum: 1. prosinec 2011

Místo: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Kredity: 6
Poplatek: 660,-Kč – pro členy ČLK, 800,-Kč – pro nečleny

09:30 Zahájení kurzu
10:00 Grantové zdroje pro výzkumnou i klinickou praxi
George B. Stefano, Ph.D., vice-chairmen Státní univerzita New York
12:00 Patenty v klinické a výzkumné praxi.
Bradley R. Larschan, ředitel Bastille LLC
Dr. J. Patrick Finn, ředitel Fish & Richardson, P.C.
12:45 přestávka
14:00 Inovace jako zdroj prostředků bez investic
William Woodford, ředitel Fish & Richardson, P.C.
Bradley R. Larschan, ředitel Bastille LLC
15:30 Otevřená diskuse

 

Doprovodný seminář a možnost individuální konzultace

Datum: 2. prosince 2011

Místo: ČLK, Praha 5, Lékařská 2
Kredity: 4
Poplatek: 510,-Kč

09:00 Varianta A: Individuální poradenství v oblasti grantů a patentů
Dr. George B.Stefano, Státní univerzita New York
Dr. Richard Kream, Státní univerzita New York
Varianta B: Proces získávání patentů
Dr. J. Patrick Finn, ředitel Fish & Richardson, P.C.
William Woodford, Fish & Richardson, P.C.
11:00 Otevřená diskuse a individuální poradenství
William Woodford, ředitel Fish & Richardson, P.C.
Bradley R. Larschan, ředitel Bastille LLC
Jednací jazyk: angličtina
V případě zájmu je možné přihlášku zaslat na adresu Česká Lékařská komora, odd. vzdělávání, Lékařská 2, 150 30 Praha 2, vzdelavani@clkcr.cz, fax.: +420 257 220 618.
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška k účasti na:
o Základní kurz 1. prosinec 2011, Lékařský dům, Praha 2
o Doprovodný seminář 2. prosinec 2011, ČLK, Praha 5
¨ člen ČLK ¨ nečlen
Příslušnou částku uhradím na číslo účtu 19-1083620217/0100, variabilní symbol: 5311, do 25. 11. 2011. Potvrzení o platbě přinesu s sebou k registraci účastníků.
Při zadávání platby uvádějte pro snažší orientaci do poznámky jméno účastníka, za něhož platbu provádíte, v případě platby za vice účastníků uveďte všechna jména.

 

Jméno, příjmení, titul:………………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa:………………………………………………………….………………PSČ:……………..
e-mail:……………..…….. telefon:……………………….. specializace:…………………………………...
Dne:…………………… Podpis:………………………………

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy