Nastavení cookies

51/11 Kurz – Důstojná péče ve zdravotnictví pro zdravotníky i nemocné?

Obsah kurzu

51/11 Kurz – Důstojná péče ve zdravotnictví pro zdravotníky i nemocné?

Datum: 26. 11. 2011

Místo: Praha 5, Lékařská 2, ČLK – Oválná pracovna
Koordinátor: MUDr. Eva Kalvínská, FN Praha 5–Motol

MUDr. Eva Kalvínská
  • Spiritualita a spirituální péče ve zdravotnictví.
MUDr. Tereza Dvořáková
  • Spirituální potřeby z pohledu paliativní medicíny.
Mgr. Jana Víchová
  • Spirituální otázky v psychologické péči o nemocné.
Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
  • Kdy a jak může být náboženská víra pomocí a kdy může nemocné zatěžovat.
Diskuze, práce v sebeřídících skupinách, reflexe vlastních zkušeností.
Anotace:
O spirituální péči o nemocné je mezi zdravotníky čím dál větší zájem v rámci bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu WHO péče o pacienty. Zároveň však vyvstává kolem tohoto tématu mnoho otázek. Zdravotníci nemívají dostatek informací, a proto si kurz klade za cíl přispět ke schopnosti lékařů rozpoznat spirituální potřeby pacientů a umět k jejich naplnění vhodně přistupovat. Porozumět rozdílům mezi spirituální a psychologickou péčí, obecnou spiritualitou a vírou v náboženském smyslu slova, pochopit význam naplňování duchovních potřeb pacientů pro celkový proces uzdravování i pro zlepšení kvality umírání v rámci paliativní péče.

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy