Nastavení cookies

12/10 Kurz – Novinky v neodkladné péči 2010

Obsah kurzu

Novinky v neodkladné péči 2010 pohledem našich i zahraničních standardů a algoritmů

Datum konání: 20. 3. 2010

Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Koordinátor: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., OCHRIP, FN Praha 5–Motol
8:15 – 9:45
MUDr. Aleš Tomek, MUDr. Martin Šrámek
  • Nové „guidelines“ v neurologii, terapeutické okno, indikace a kontraindikace, překonané ordinace při iCMP, hCMP v první linii a v Emergency péči
10:00 – 10:45
MUDr. Jan Bělohlávek
  • ACS ( akutní koronární syndromy), CHF ( chronické srdeční selhávání), kardiomyopatie, arytmie, hypertenzní krize, antikoagulační a antiagregační terapie – jaké postupy v akutních situacích jsou nyní optimální ?
10:45 – 11:30
MUDr. Vladimír Mixa
  • Které nové diagnostické a léčebné akutní postupy budou vyžadovat nové adrenalinové sporty dětí, rizikové hry, H1N1, gamblerství, předávkování, abstinenční syndromy atd.
11:30 – 12:15
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
  • „Guidelines“ pro rizikové skupiny obyvatelstva, těhotné, nezletilé těhotné, komunitní pneumonie, MRSA nosičství; nežádoucí účinky nových léků, jejich surveillance možnosti „rescue“ užití; nové skórovací systémy, poučné raritní kazuistiky
12:15 – 12:45 Přestávka
12:45 – 13:30
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.
  • Dnešní problémy s násilím a náhlou smrtí, se znásilněním; podezření, diagnostika, postup. Poučné kazuistiky, povinnosti a kompetence lékařů; problém cizích státních příslušníků.
13:30 – 15:00
MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček, JUDr. Jan Vondráček, Mgr. Jana Woleská
  • Nový trestní zákoník od 1.1.2010 a odraz ve zdravotnictví, DNR rozhodnutí v akutních stavech, přechod na paliativní péči; konsenzuální stanovisko odborných společností; poučné případy a jejich řešení; témata předkládaná etické komisi ČLK a jejich řešení. Psychotrauma – rizika pro lékaře i pacienty.
15:00 – 16:30
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
  • Zajímavé a poučné novinky z klinické urgentní praxe. Diskuse.
Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy