Nastavení cookies

Mimořádný vzdělávací cyklus ČLK a 1. LF UK - Pokroky v medicíně 2009

Obsah kurzu

POKROKY V MEDICÍNĚ

mimořádný vzdělávací cyklus ČLK a 1. LF UK

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Česká lékařská komora ve spolupráci a pod gescí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze připravily v rámci celoživotního vzdělávání lékařů cyklus mimořádných přednášek „Up To Date“ zaměřených na novější diagnostické a léčebné postupy u vybraných chorobných stavů. Přednášející jednotlivých témat patří mezi přední odborníky v daných oborech.
Přednášky jsou vzhledem k vysoké úrovni a orientaci na nejnovější poznatky a postupy vhodné pro lékaře všech oborů. V rámci přednášek bude možné diskutovat konkrétní otázky i případy související s daným tématem.
Účastníci jednotlivých přednášek obdrží certifikát České lékařské komory se 2 kredity podle SP č. 16. Lékaři, kteří navštíví v daném semestru celý cyklus (5 přednášek) obdrží mimořádný certifikát (souhrnný doklad) Absolvent mimořádného vzdělávacího cyklu „POKROKY V MEDICÍNĚ“.
Mimořádný vzdělávací cyklus „POKROKY V MEDICÍNĚ“, tak představuje zcela jedinečnou možnost, jak získat nové aktuální informace o aktuálních medicínských otázkách od předních odborníků.

Na semináře srdečně zvou

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
za 1. LF UK za ČLK

POKROKY V MEDICÍNĚ
TÉMAT PŘEDNÁŠEK
Téma
Datum
Profylaktická mastektomie a rekonstrukce prsů u BRCA pozitivních žen - doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., prof.MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pořadatel: ČLK, Klinika plastické chirurgie 1. LF UK
FN Na Bulovce a Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
15. října 2009
16.00 – 18.00 hod.
Multidisciplinární přístup k léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Eugen Kubala
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN – centrum komplexní péče s akreditací ESMO pro integraci paliativní medicíny
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. MUDr. Jaroslava Barkmanová
Projekt 35 – unikátní model péče o mladé pacientky s karcinomem prsu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
Pořadatel: ČLK, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
19. října 2009
16.00 – 18.00 hod.
Akutní fulminantní pankreatitida
prof. MUDr.Aleš Žák, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
Pořadatelé: ČLK, IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
a I.chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
5. 11. 2009
16.00 – 18.00 hod.
Chronická pankreatitida. Karcinom pankreatu.
As.MUDr. Tomáš Krechler, CSc.
Pořadatel : ČLK, IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
12. 11. 2009
16.00 – 18.00 hod.
Nitrooční refrakční chirurgie
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
Laserová korekce
as. MUDr. Jaroslav Madunický
Kalkulace refrakčních nitroočních čoček
MUDr. Eva Vyplašilová
Pořadatel: ČLK, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
23.2.2010
16.00 – 18.00 hod.

V případě zájmu kontaktujte odd. vzdělávání ČLK e-mailem na adresu vzdelavani@clkcr.cz, seminar@clkcr.cz, nebo telefonicky na tel. 603 252 483, 733 529 061. Na základě Vaší přihlášky Vám bude zaslána pozvánka a pokyny k uhrazení účastnického poplatku ve výši 200,-Kč.
Informace o vzdělávacích akcích ČLK najdete na internetové adrese www.lkcr.cz.
Místo konání seminářů: Klub ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5
Hodnocení seminářů: 2 kredity
Rozsah seminářů: 2 hodiny (16:00 – 18:00 hod.)
Účastnický poplatek: 200,-Kč
Dopravní spojení: metro trasa B, stanice Anděl, výstup Na Knížecí, autobus 167, stanice Weberova (proti základní škole)
Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy