Nastavení cookies

53/09 Kurz - Efektivní vedení lékařské praxe

Obsah kurzu

Kurz 53/09 Efektivní vedení lékařské praxe
Datum konání: 7.11.2009
Místo konání: Brno, NCO NZO

Koordinátor: Ing. Michal Pravda, MBA

Co to znamená pracovat se systémem
Možné cíle lékařské praxe
Kdo je ve zdravotnictví zákazníkem a co z toho plyne.
Jak zjistit, je-li ZZ úspěšné?
Co označuje termín "klíčový proces zdravotní péče"
Jak pracovat s výkonností a kvalitou zdravotní péče
Jak lze navyšovat zisky ZZ - (Aplikace LEAN a Six Sigma ve zdravotnictví)

Kurz na téma "vedení lékařské praxe" je určen všem zájemcům, kteří provozují NZZ. Za použití příkladů, případových studií a srozumitelné teorie se tito zájemci mohou seznámit s vybranými metodami řízení této provozní jednotky. Např. ujasnit si, podle jaké strategie má toto zařízení fungovat, vybrat si cíle, kterých by zařízení mohlo dosáhnout a sledovat pomocí jednoduchých nástrojů, zda se cíle naplňují. Pro dobré vedení NZZ je vhodné pochopit průběh základních procesů co jejich existence pro úspěšnost zařízení znamená a zda se dají např. ještě nějak pozitivně ovlivňovat.
Důležité je pochopit, jakou roli v těchto procesech zaujímá klient příslušného zařízení. Zájemci budou také seznámeni s možnostmi, jak využít např. zpracování dat a možnosti průběžné analýzy, jak identifikovat to, co rozvoji brání, jak dosáhnout stabilního prostředí, které omezí riziko překvapujících změn.

Pro ilustraci popsaných nástrojů používáme množství konkrétních příkladů, které pomáhají propojit ekonomickou teorii s konkrétním zdravotnickým prostředím.Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy