Nastavení cookies

Gynekologie-porodnictví pro negynekology – doporučení pro praxi

Obsah kurzu

Datum: 26. 11. 2022

Místo: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9

Délka: 4 hodiny

Počet kreditů: 4

Účastnický poplatek: 700 Kč

Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol: 7222

Odborný garant: prim. MUDr. Hynek Heřman, Ph.D., LL.M, MHA

ÚPMD, Podolské nábřeží 157, 140 00 Praha 4

 

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Koronavirus informace o pandemii Ukrajina
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy